Historia Zielonej Linii

Od czego się zaczęło?

Zielona Linia to innowacyjny system obsługi klientów polskich urzędów pracy, którego pierwowzór powstał w województwie podlaskim. To właśnie tam w 2007 r. urzędy pracy zdecydowały się w sposób nowatorski podejść do problemu wysokiego bezrobocia, które – co charakterystyczne dla tego województwa – pogłębiał inny problem: niski stopień urbanizacji. Rozwiązaniem problemu mogło być zatrudnienie dodatkowych pracowników do obsługi klientów bądź całkowita zmiana sposobu ich obsługi.

Analizując dostępne technologie, zaprojektowano nowy system zarządzania relacjami z klientem, oparty na infolinii i Internecie – System 7/24. Był on pierwszą tego typu inicjatywą w historii polskiego sektora publicznego – tyleż pionierską, co niesłychanie trudną do realizacji, ponieważ nikt tego na tak wielką skalę wcześniej nie zrobił.

System 7/24 powstał w ramach projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. Liderem był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, partnerami – Zarząd Województwa Podlaskiego oraz 14 powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego.

Usługi Systemu 7/24 były dostępne dla podlaskich klientów publicznych służb zatrudnienia od listopada 2007 roku.

 

Udało się!

W maju 2008 r. dokonano podsumowania 7-miesięcznego okresu funkcjonowania Systemu 7/24. Na kanwie badań satysfakcji klientów i innych analiz dokonano oceny jego elementów składowych. Nowej usłudze klienci wystawili wysokie noty. Podjęto zatem decyzję o rozszerzeniu zasięgu jej działania na teren całej Polski. W tym celu, w październiku 2008 r. rozpoczęto realizację projektu „Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne”. W jego ramach utworzono krajowe Contact Center w Białymstoku oraz ponad 300, będących z nim w kontakcie, Punktów Abonencko-Konsultacyjnych w urzędach pracy we wszystkich województwach Polski.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Ochotnicze Hufce Pracy przejęły od beneficjenta systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich utrzymanie przez okres, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE Nr L210) rezultatów projektu „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.

Infolinia jest dostępna dla każdego, kto szuka ofert pracy, ofert szkoleń, porad związanych z rynkiem pracy na terenie Polski i poza jej granicami. Wystarczy wybrać numer 19524. Drugim elementem Centrum jest portal internetowy www.zielonalinia.gov.pl, będący źródłem informacji o rynku pracy i inicjatywach urzędów pracy. W ramach portalu Zielonej Linii działa też sekcja Powroty, w której są dostępne informacje dla osób zatrudnionych i powracających zza granicy do kraju.

Portal cały czas się rozwija i wzbogacany jest o nowe elementy. Od stycznia 2013 roku wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • autoposzukiwacz ogłoszeń o pracy, ofert szkoleń, wiadomości z regionów;
  • autoposzukiwacz pracowników;
  • rozbudowany, dostępny po zalogowaniu panel dedykowany osobom poszukujących pracy  (schowek, notatnik, możliwość zamieszczenia kilku CV z zaznaczeniem, które ma być aktywne – dostępne pracodawcom);
  • rozbudowany, dostępny po zalogowaniu panel dedykowany pracodawcom (schowek, notatnik, ulepszona wyszukiwarka pracowników);
  • czat;
  • wirtualny doradca;
  • panel do ankietowania Klientów;
  • dostęp do informacji z poziomu portali społecznościowych;
  • integracja z portalami publicznymi (CBOP, KPRM) zamieszczajacymi oferty pracy.

Usługi Zielonej Linii zostały poszerzone o informacje przeznaczone dla klientów Ochotniczych Hufców Pracy. Klienci infolinii mogą uzyskać połączenie z konsultantami Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) i porozmawiać na temat usług Ochotniczych Hufców Pracy.

 

To nie koniec

Osiągnięte już rezultaty są stale oceniane i dopasowywane do potrzeb klientów urzędów pracy. Udoskonalana jest usługa kontaktu z klientem za pośrednictwem SMS-ów, dająca mu możliwość automatycznego otrzymywania świeżo pojawiających się ofert pracy. Ciągle doskonalone są metody szybkiej wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy urzędami pracy w kraju. Wszystko to po to, by każdy zainteresowany, nie tracąc swego czasu, miał łatwy i szybki dostęp do interesujących go informacji – pozostając w swoim domu lub nie wychodząc z pracy.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.