Back

Cudzoziemiec a zgubiony paszport z ważną wizą. Co należy zrobić?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-05-27

Wiza uprawnia cudzoziemca do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. Ma ona formę naklejki, którą umieszcza się w dokumencie podróży (najczęściej paszporcie). Zdarza się, że cudzoziemiec gubi paszport i tym samym wizę, która zapewnia mu legalny pobyt. Co wtedy? Gdzie cudzoziemiec powinien szukać pomocy? Odpowiadamy.

Paszport (lub inny dokument podróży) i wiza są kluczowymi dokumentami, które cudzoziemiec z kraju trzeciego powinien mieć, jeżeli chce legalnie przebywać w Polsce. Na wszelki wypadek warto zrobić kopie (ksero wypełnionych stron paszportu, koniecznie z wizą) i trzymać je w bezpiecznym miejscu, np. w szufladzie w domu. Zdarzają się bowiem sytuacje losowe, w których obcokrajowiec gubi paszport, a wraz z nim wizę. Kopie tych dokumentów ułatwią załatwienie formalności. W kwestii paszportu, cudzoziemiec powinien skontaktować się z ambasadą lub konsulatem swojego kraju w RP i uzyskać nowy dokument. Co z wizą, którą wydał polski konsul?

 

Duplikat wizy

W przypadku utraty wizy, cudzoziemiec powinien zawnioskować o jej duplikat. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzyma dokument wydany na ten sam okres, na który była wydana wiza w poprzednim (zgubionym) paszporcie.

 

Czytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców a dokumenty pobytowe

 

Wniosek o duplikat wizy najlepiej złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców we właściwym urzędzie wojewódzkim lub w jednej z delegatur takiego urzędu. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, wniosek można przesłać (w wersji papierowej) pocztą.

Do wniosku o wydanie duplikatu wizy dołącza się: ważny dokument podróży, kopię poprzedniego dokumentu podróży, kopię wizy, jeżeli się taką posiada.

 

Ważne! Pracownik urzędu wojewódzkiego może wydać duplikat wizy tylko wtedy, gdy była ona wydana przez polskiego konsula. Jeśli wizę wydały władze innego kraju, cudzoziemiec nie otrzyma duplikatu takiej wizy w Polsce.

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwentów polskich uczelni
  Cudzoziemcy, absolwenci polskich uczelni, którzy po zakończeniu nauki planują szukać pracy lub rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce mogą w związku z tym ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Co warto o nim wiedzieć? Na jaki okres jest udzielane takie zezwolenie? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite - zmiana warunków pracy
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) legalizuje zarówno pobyt, jak i pracę cudzoziemca w Polsce. Jakie warunki zatrudnienia wskazuje się w decyzji wydanej do takiego zezwolenia? Które z nich można zmienić bez dodatkowych formalności, a które wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Praca obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową po 23 lutego 2022 r.
  Pracę cudzoziemców w Polsce legalizują zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. 24 lutego 2022 r. wprowadzono kolejną możliwość, dotyczącą obywateli Ukrainy, czyli powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co warto wiedzieć o tej formie legalizacji pracy? Odpowiadamy.

 • Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?
  Po złożeniu kompletnego wniosku o pobyt w Polsce, cudzoziemiec otrzymuje od urzędu wojewódzkiego pieczątkę, tzw. stampilę. Co ona potwierdza i gdzie jej szukać? Dlaczego jest taka ważna, szczególnie dla potencjalnego pracodawcy?

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy