Powrót

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-03-19

Dla wielu studentów okres studiów to dobra okazja do podjęcia pierwszej pracy. Szczególnie dla studentów ostatniego roku. Najbardziej popularną formą zatrudnienia studenta jest umowa zlecenia, która daje zleceniobiorcy możliwość pracy w dogodnych dla siebie godzinach. Zatrudnienie studenta wiąże się też z korzyściami dla pracodawcy. Podpowiadamy, dlaczego taka forma zatrudnienia może opłacać się pracodawcy.

Zatrudnienie studenta to nie tylko korzyści finansowe związane ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS. To również mniej formalności dla pracodawcy. Oprócz tego, zatrudniając młodą osobę, nawet bez doświadczenia zawodowego, zleceniodawca ma możliwość ukształtowania i dopasowania pracownika do potrzeb firmy.

 

Kiedy pracodawca nie zapłaci składek ZUS?

Zgodnie z przepisami osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Po ukończeniu tego wieku zatrudnieni studenci podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych, jak wszyscy zleceniobiorcy. Dlatego też zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia do ZUS zleceniobiorcy w dniu ukończenia przez niego 26. roku życia, w dniu następnym po skreśleniu go z listy studentów lub w dniu następnym po obronie pracy magisterskiej.

Studentami, według przepisów ubezpieczeniowych, nie są osoby na studiach doktoranckich oraz podyplomowych, nawet jeśli mają mniej niż 26 lat. Ze zwolnienia w opłacaniu składek nie korzysta także student, który podpisuje umowę zlecenia z tym samym pracodawcą, z którym ma podpisaną umowę o pracę.

W przypadku czasowego braku statusu studenta (np. po obronie licencjatu oczekuje się na rozpoczęcie uzupełniających studiów magisterskich), należy poinformować o tym swojego zleceniodawcę, aby na ten okres mógł zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Korzyści dla studenta

Dla części zleceniobiorców - uczniów i studentów w wieku do 26. roku życia minimalna stawka brutto na zleceniu w 2021 roku (18,30 zł/godz.) będzie jednocześnie stawką netto, ponieważ umowa zlecenia z uczniem czy studentem do 26. roku życia jest zwolniona ze składek ZUS, a osoby te korzystają również ze zwolnienia podatkowego „Zerowy PIT dla młodych”.

Ostateczne wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie ustalone po przemnożeniu liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu przez stawkę minimum 18,30 zł, obowiązującą w 2021 roku.

Dodatkowym atutem umowy zlecenia w przypadku studentów jest fakt, że tego rodzaju umowę znacznie łatwiej rozwiązać. Student nie musi martwić się okresem wypowiedzenia w momencie, gdy chce jak najszybciej zmienić pracę.

 

Umowa o pracę ze studentem

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu). W tej kwestii nie ma znaczenia jego wiek. Pracodawca zobowiązany jest opłacać za niego składki tak samo, jak w przypadku pozostałych pracowników.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca na dwa etaty
  Pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, jak również z innymi pracodawcami. Podpowiadamy, jakie są ograniczenia w tym zakresie oraz co wówczas ze składkami ZUS?

 • Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania
  Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie zatrudnienia. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia.

 • Czym jest Fundusz Pracy?
  Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki, jednak w praktyce wynosi ona 2%, a pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy. Podpowiadamy, jaki jest cel Funduszu Pracy oraz w jakich przypadkach pracodawca jest zwolniony z jego opłacania.

 • Zleceniobiorca czy pracownik
  Zlecenie od stosunku pracy odróżnia przede wszystkim podstawa prawna. Przepisy regulujące stosunek pracy zawarte są w Kodeksie pracy oraz dodatkowych aktach prawnych z zakresu prawa pracy. Jaka zatem ustawa reguluje umowę zlecenia?

 • Jak zatrudnić nianię i uzyskać finansowanie składek ZUS
  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę uaktywniającą! Składki może sfinansować budżet państwa, dzięki czemu niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość.

 • Czasowa niezdolność do pracy a świadczenia wypłacane przez pracodawcę
  Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

 • Umowa na czas określony a ciąża
  Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będące w ciąży, często zastanawiają się, czy umowa zawarta na czas określony zostanie przedłużona, gdy urodzi się dziecko. Podpowiadamy kiedy taka umowa może być przedłużona oraz czy kobieta nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.