Powrót

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-03-19

Dla wielu studentów okres studiów to dobra okazja do podjęcia pierwszej pracy. Szczególnie dla studentów ostatniego roku. Najbardziej popularną formą zatrudnienia studenta jest umowa zlecenia, która daje zleceniobiorcy możliwość pracy w dogodnych dla siebie godzinach. Zatrudnienie studenta wiąże się też z korzyściami dla pracodawcy. Podpowiadamy, dlaczego taka forma zatrudnienia może opłacać się pracodawcy.

Zatrudnienie studenta to nie tylko korzyści finansowe związane ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS. To również mniej formalności dla pracodawcy. Oprócz tego, zatrudniając młodą osobę, nawet bez doświadczenia zawodowego, zleceniodawca ma możliwość ukształtowania i dopasowania pracownika do potrzeb firmy.

 

Kiedy pracodawca nie zapłaci składek ZUS?

Zgodnie z przepisami osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Po ukończeniu tego wieku zatrudnieni studenci podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych, jak wszyscy zleceniobiorcy. Dlatego też zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia do ZUS zleceniobiorcy w dniu ukończenia przez niego 26. roku życia, w dniu następnym po skreśleniu go z listy studentów lub w dniu następnym po obronie pracy magisterskiej.

Studentami, według przepisów ubezpieczeniowych, nie są osoby na studiach doktoranckich oraz podyplomowych, nawet jeśli mają mniej niż 26 lat. Ze zwolnienia w opłacaniu składek nie korzysta także student, który podpisuje umowę zlecenia z tym samym pracodawcą, z którym ma podpisaną umowę o pracę.

W przypadku czasowego braku statusu studenta (np. po obronie licencjatu oczekuje się na rozpoczęcie uzupełniających studiów magisterskich), należy poinformować o tym swojego zleceniodawcę, aby na ten okres mógł zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Korzyści dla studenta

Dla części zleceniobiorców - uczniów i studentów w wieku do 26. roku życia minimalna stawka brutto na zleceniu w 2021 roku (18,30 zł/godz.) będzie jednocześnie stawką netto, ponieważ umowa zlecenia z uczniem czy studentem do 26. roku życia jest zwolniona ze składek ZUS, a osoby te korzystają również ze zwolnienia podatkowego „Zerowy PIT dla młodych”.

Ostateczne wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie ustalone po przemnożeniu liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu przez stawkę minimum 18,30 zł, obowiązującą w 2021 roku.

Dodatkowym atutem umowy zlecenia w przypadku studentów jest fakt, że tego rodzaju umowę znacznie łatwiej rozwiązać. Student nie musi martwić się okresem wypowiedzenia w momencie, gdy chce jak najszybciej zmienić pracę.

 

Umowa o pracę ze studentem

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu). W tej kwestii nie ma znaczenia jego wiek. Pracodawca zobowiązany jest opłacać za niego składki tak samo, jak w przypadku pozostałych pracowników.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Świadczenie rehabilitacyjne – co warto wiedzieć?
  Pracownika, który pobiera zasiłek chorobowy obowiązuje limit czasowy. Zdarzają się sytuacje, że po jego wykorzystaniu, osoba otrzymująca takie świadczenie nadal, z powodu przedłużającej się choroby, nie może wrócić do pracy. Co wtedy? Rozwiązaniem może być świadczenie rehabilitacyjne. Podpowiadamy, komu ono przysługuje, jaka jest jego wysokość i co należy zrobić, by je otrzymać.

 • Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli wcześniejsza emerytura dla nauczycieli
  Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli emerytura przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, dotyczy nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach oświatowych, który urodził się po 1948 r. i spełnił określone warunki. Jakie? Co jeszcze warto wiedzieć o takim świadczeniu? Odpowiadamy.

 • Świadczenie honorowe, czyli dodatek specjalny dla stulatków
  Stulatek jest osobą, która ukończyła 100 lat. Po przekroczeniu tej dostojnej granicy wieku, ZUS wypłaca specjalny dodatek, czyli świadczenie honorowe. Co należy zrobić, aby je otrzymać? Czy jest ono jednorazowe? Odpowiadamy.

 • Emerytura – kiedy złożyć wniosek?
  Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu możliwe jest złożenie wniosku o emeryturę. Warto jednak zastanowić się, kiedy to zrobić. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia. Co warto wziąć pod uwagę składając wniosek o emeryturę w ZUS? Odpowiadamy.

 • Odprawa emerytalna i rentowa
  Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

 • Waloryzacja rent i emerytur
  1 marca 2024 r. nastąpiła waloryzacja emerytur, rent oraz dodatków wypłacanych przez ZUS. Co ważne, podwyżka nastąpiła automatycznie, bez konieczności wnioskowania o nią. W 2024 r. świadczenia wzrosną o 12,12%.

 • Umowa o dzieło a umowa zlecenia – jakie są różnice?
  Wykonując umowę o dzieło nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Kiedy powierzone Ci zadanie ma faktycznie charakter dzieła, a nie zlecenia? Warto to rozróżnić.

 • Pracownik, czyli kto?
  Nie każde świadczenie pracy, na podstawie podpisanej umowy, sprawia, że mamy do czynienia z pracownikiem. Przepisy określają, kto w świetle prawa nim jest, a kto nie jest.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy