Powrót

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-03-19

Dla wielu studentów okres studiów to dobra okazja do podjęcia pierwszej pracy. Szczególnie dla studentów ostatniego roku. Najbardziej popularną formą zatrudnienia studenta jest umowa zlecenia, która daje zleceniobiorcy możliwość pracy w dogodnych dla siebie godzinach. Zatrudnienie studenta wiąże się też z korzyściami dla pracodawcy. Podpowiadamy, dlaczego taka forma zatrudnienia może opłacać się pracodawcy.

Zatrudnienie studenta to nie tylko korzyści finansowe związane ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS. To również mniej formalności dla pracodawcy. Oprócz tego, zatrudniając młodą osobę, nawet bez doświadczenia zawodowego, zleceniodawca ma możliwość ukształtowania i dopasowania pracownika do potrzeb firmy.

 

Kiedy pracodawca nie zapłaci składek ZUS?

Zgodnie z przepisami osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Po ukończeniu tego wieku zatrudnieni studenci podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych, jak wszyscy zleceniobiorcy. Dlatego też zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia do ZUS zleceniobiorcy w dniu ukończenia przez niego 26. roku życia, w dniu następnym po skreśleniu go z listy studentów lub w dniu następnym po obronie pracy magisterskiej.

Studentami, według przepisów ubezpieczeniowych, nie są osoby na studiach doktoranckich oraz podyplomowych, nawet jeśli mają mniej niż 26 lat. Ze zwolnienia w opłacaniu składek nie korzysta także student, który podpisuje umowę zlecenia z tym samym pracodawcą, z którym ma podpisaną umowę o pracę.

W przypadku czasowego braku statusu studenta (np. po obronie licencjatu oczekuje się na rozpoczęcie uzupełniających studiów magisterskich), należy poinformować o tym swojego zleceniodawcę, aby na ten okres mógł zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Korzyści dla studenta

Dla części zleceniobiorców - uczniów i studentów w wieku do 26. roku życia minimalna stawka brutto na zleceniu w 2021 roku (18,30 zł/godz.) będzie jednocześnie stawką netto, ponieważ umowa zlecenia z uczniem czy studentem do 26. roku życia jest zwolniona ze składek ZUS, a osoby te korzystają również ze zwolnienia podatkowego „Zerowy PIT dla młodych”.

Ostateczne wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie ustalone po przemnożeniu liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu przez stawkę minimum 18,30 zł, obowiązującą w 2021 roku.

Dodatkowym atutem umowy zlecenia w przypadku studentów jest fakt, że tego rodzaju umowę znacznie łatwiej rozwiązać. Student nie musi martwić się okresem wypowiedzenia w momencie, gdy chce jak najszybciej zmienić pracę.

 

Umowa o pracę ze studentem

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu). W tej kwestii nie ma znaczenia jego wiek. Pracodawca zobowiązany jest opłacać za niego składki tak samo, jak w przypadku pozostałych pracowników.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Dodatek aktywizacyjny a podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem przysługującym bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy podjęli samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Co według przepisów oznacza zatrudnienie i inna praca zarobkowa? Odpowiadamy.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2023
  Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy, od 26 kwietnia 2023 r. zmienił się nie tylko wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem, ale zmianie uległy również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, ile wynosi aktualny wymiar urlopu.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy