Powrót

Renta szkoleniowa z ZUS

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-20

Osoba, która ze względu na niezdolność do pracy w swoim zawodzie zmuszona jest do przekwalifikowania, może starać się o rentę szkoleniową. Świadczenie to przyznawane jest przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Prześledziliśmy je dokładnie.

Osoby ubiegające się o świadczenie w postaci renty szkoleniowej z ZUS to osoby niezdolne do pracy, posiadające wymagany okres składkowy i nieskładkowy.

Jako niezdolną do pracy określa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy, nawet po przekwalifikowaniu.

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi odpowiednio:

 • 1 rok, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

 

Niepełny okres składkowy i nieskładkowy

Nieosiąganie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych nie zawsze jest równoznaczne z brakiem możliwości starania się o rentę szkoleniową.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie była zgłoszona do ubezpieczenia:

 • przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu nauki w szkole (podstawowej, ponadgimnazjalnej, wyższej) oraz
 • do dnia powstania niezdolności do pracy posiadała okresy składkowe, wtedy warunek posiadanego stażu pracy uważa się za spełniony.

 

Czytaj także: Szkolenia dla osób bezrobotnych

 

Kiedy okres składkowy i nieskładkowy nie obowiązuje?

Przyznawanie renty szkoleniowej odbywa się niezależnie od warunku osiągania odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego w sytuacji, jeśli niezdolność do pracy jest skutkiem:

 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • wypadku przy pracy,
 • choroby zawodowej.

 

Wysokość renty szkoleniowej

Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy i wynosi 75% podstawy wymiaru renty. W przypadku niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta wypłacana jest z funduszu wypadkowego i wynosi 100% podstawy wymiaru renty.

 

Czytaj także: Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

 

Okres pobierania renty szkoleniowej

Wniosek o rentę składa się do ZUS nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Decyzja jest wydawana w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Po otrzymaniu decyzji, ubezpieczony kierowany jest do powiatowego urzędu pracy, który przedstawia oferty kursów i szkoleń służących przekwalifikowaniu zawodowemu. W czasie nabywania nowych umiejętności takiej osobie przysługuje renta szkoleniowa, która początkowo przyznawana jest na 6 miesięcy. Dopiero na podstawie wniosku starosty okres ten może ulec:

 • wydłużeniu o kolejne 30 miesięcy niezbędne do uzyskania nowych kwalifikacji lub
 • skróceniu, jeśli starosta nie ma możliwości przekwalifikowania zawodowego, osoba pobierająca rentę nie rokuje odzyskaniem zdolności do pracy lub nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie renty szkoleniowej udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

https://www.zus.pl/renta-szkoleniowa

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/renta-szkoleniowa-czym-jest-komu-przysluguje-jak-ja-uzyskac/78x4977


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Emerycie! Sprawdź, ile możesz dorobić
  Od marca do maja 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów. Sprawdź, jaki dodatkowy dochód nie zmieni Twojej emerytury lub renty.

 • Odprawa emerytalna i rentowa
  Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy a podjęcie zatrudnienia
  Wbrew panującemu przeświadczeniu, osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy może podjąć zatrudnienie i zachować prawo do renty. Podpowiadamy, w jakim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi prawo do renty, a kiedy ją obniży.

 • Zwolnienie lekarskie – czy można je skrócić?
  W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, popularnie zwanym L4, zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na konkretną ilość dni. Co w przypadku, gdy pracownik będzie chciał wrócić do pracy przed końcem zwolnienia?

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy – kto może ją otrzymać i jakie warunki należy spełnić?
  Osoba niezdolna do pracy wskutek utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, której stan zdrowia nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu, może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać taką rentę.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
  Polskie przepisy nie uzależniają objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa czy miejsca zamieszkania. Istotny dla objęcia tymi ubezpieczeniami jest fakt zawarcia z polskim podmiotem stosunku pracy czy innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Co ważne wykonywanie pracy w ramach tych umów musi odbywać się na obszarze Polski.

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie chorobowe po ustaniu stosunku pracy? W jakich przypadkach można otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Urlop szkoleniowy. Kiedy możesz z niego skorzystać?
  Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego. Podpowiadamy, jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego oraz kto może z niego skorzystać.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy