Powrót

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-20

Jaka jest różnica między wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym? Ile wynosi okres zasiłkowy i od czego on zależy? Odpowiadamy.

Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy przysługują pracownikowi za czas niezdolności do pracy. W zależności od czasu trwania tej niezdolności, przysługuje najpierw wynagrodzenie chorobowe, a po nim, jeżeli jest taka potrzeba, zasiłek chorobowy.

 

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz odbywającym służbę wojskową. Jest ono wypłacane przez pracodawcę (z jego środków) za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a jeżeli dotyczy to osoby, która ukończyła 50 rok życia – łącznie do 14 dni. W przypadku osób po 50 roku życia, czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończyła 50 lat.

Ważne, że okres 33 lub 14 dni nie musi wystąpić nieprzerwanie. Ustala się go sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia, czy między nimi wystąpiły przerwy oraz, czy w danym roku kalendarzowym osoba uprawniona do wynagrodzenia chorobowego pracowała u więcej niż jednego pracodawcy. 

 

Zasiłek chorobowy

Prawo do zasiłku chorobowego ma ubezpieczony, który w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Przysługuje ono, podobnie jak wynagrodzenie chorobowe, pracownikowi ubezpieczonemu, który wykonuje pracę nakładczą, a także poborowemu odbywającemu służbę zasadniczą. Zasiłek chorobowy jest naliczany od 34 dnia choroby (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia - od 15 dnia choroby). Jeśli pracownik jest ubezpieczony z innego tytułu, świadczenie to przysługuje mu od pierwszego dnia niezdolności do pracy, po spełnieniu ustawowych warunków.

 

Czytaj także: Czy można podpisać umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego?

 

Zasiłek chorobowy jest naliczany za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień choroby stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

 

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy ma ograniczenia czasowe. Przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez:

 • 182 dni,
 • 270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Dodatkowo, jeżeli okres niezdolności do pracy przypada po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

 

Czytaj także: Urlop macierzyński – wymiar i zasady udzielania

 

Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą jest oznaczana w zaświadczeniu lekarskim kodem „D”, a niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży - kodem „B”.

 

Szczegółowych informacji na temat wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego udziela ZUS.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2023
  Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy, od 26 kwietnia 2023 r. zmienił się nie tylko wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem, ale zmianie uległy również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, ile wynosi aktualny wymiar urlopu.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc
  Układ ratalny z ZUS to jeden ze sposobów na wyjście z zadłużenia z powodu nieopłacania składek. Podpowiadamy, jak zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny w spłacaniu należności.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy