Powrót

Wsparcie rodaków powracających do Polski

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2014-09-12

Jakie trudności mogą czekać Polaków po powrocie i jak sobie z nimi radzić? Jak się odnaleźć na polskim rynku pracy? Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą? Osoby, które zamierzają powrócić do kraju po okresie pracy za granicą, mogą skorzystać z pomocy pracowników serwisu internetowego Powroty.

Serwis Powroty  (www.powroty.zielonalinia.gov.pl) to integralny element  Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Jest on rzetelnym i użytecznym narzędziem informacji skierowanej do osób planujących powrót do Polski z emigracji zarobkowej. Zamieszczone w nim porady dotyczą wszelkich praktycznych i formalnych trudności, które można napotkać przy przenosinach do Polski.

W ramach działu Powroty wyodrębnione zostały następujące podstrony:

  • Powrotnik – baza wiedzy o formalnościach przed i po powrocie do kraju, działalności gospodarczej, podatkach, finansach osobistych, rodzinie, zdrowiu, świadczeniach społecznych itp.;
  • Regiony –  informacje o lokalnych i regionalnych inicjatywach skierowanych do osób powracających z emigracji, nowych inwestycjach oraz możliwościach rozwoju kariery zawodowej;
  • Pomoc ekspertów – możliwość zadania pytań zespołowi ekspertów. Odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania są zamieszczane w zakładce pytania i odpowiedzi.

W serwisie powroty.zielonalinia.gov.pl osoby powracające z pracy za granicą mogą znaleźć pakiet podstawowych informacji, związanych z praktycznymi aspektami rejestracji w urzędzie pracy oraz formalnościami dotyczącymi prawa do zasiłku lub jego transferu z zagranicy. Miesięcznie serwis jest odwiedzany przez ponad 65 tys. użytkowników z różnych krajów, spośród których najwięcej osób pochodzi z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii i USA. Uzupełnieniem serwisu jest profil facebookowy (https://www.facebook.com/Powroty.gov).

Merytoryczne wsparcie e-mailowe

Olbrzymim wsparciem serwisu Powroty jest praca konsultantów Zielonej Linii, którzy  na dodatkowe pytania dotyczące  procedur powrotu do kraju odpowiadają telefonicznie oraz e-mailowo, pod adresem: zadaj.pytanie@zielonalinia.gov.pl. W ciągu miesiąca jest zadawanych średnio 100 pytań e-mailowych. Internauci najczęściej pytają o warunki uzyskania i dostęp do świadczeń, działalność gospodarczą, niezbędne formalności, jakie należy wykonać po powrocie do Polski, w tym związane z przeprowadzką.

Niezaprzeczalną wartością serwisu Powroty jest regularnie aktualizowana zawartość merytoryczna. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać także z zasobów informacyjnych serwisu Zielonej Linii, gdzie jest dostępnych wiele przydanych informacji odnośnie sytuacji na polskim rynku pracy, w tym: warunków uzyskania zasiłku i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w Polsce, środków na założenie własnej firmy, przydatnych informacji związanych z poszukiwaniem pracy w Polsce. Do dyspozycji użytkowników są także wyszukiwarki ofert pracy i szkoleń oraz specjalne usługi, jak. np. Fabryka CV oraz autoposzukiwacz ofert pracy, szkoleń oraz przydatnych wydarzeń w regionie, związanych z działalnością urzędów pracy.

Nadzór nad działalnością Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, tj. jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Pobierz tę informację w wybranej wersji:

Dokument WORD

Plik PDF