Powrót

Wniosek o przywrócenie terminu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-13

Termin na załatwienie sprawy urzędowej się skończył, ale opóźnienie nastąpiło nie z naszej winy? W takiej sytuacji możemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Podpowiadamy, jak to zrobić i na co zwrócić uwagę.

Przepisów dotyczących przywrócenia terminu należy szukać w Kodeksie postępowania administracyjnego, artykułach 58,59,60. W paragrafie 1. art. 58 czytamy, że w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Tak więc prośbę o przywrócenie terminu możemy wnieść, gdy nie mogliśmy dotrzymać ustawowego terminu nie z naszej winy. Chodzi tu o sytuacje wyjątkowe, na które nie mamy wpływu, takie jak np. nagły atak zimy, przerwa w komunikacji, nagła choroba, powódź, pożar.

 

Kolejny paragraf art. 58. stanowi, że prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Z tego przepisu wynika, że mamy 7 dni od momentu ustania przyczyny, dla której nie mogliśmy dotrzymać terminu, np. zakończenia choroby. Tak więc, jeżeli przestaliśmy chorować 10 stycznia prośbę o przywrócenie terminu możemy złożyć do 17 stycznia. Co ważne, razem z prośbą o przywrócenie terminu powinniśmy dopełnić czynności, której dotyczył urzędowy termin. Jeżeli z powodu choroby nie mogliśmy np. odwołać się od decyzji, to wraz z prośbą o przywrócenie terminu (po zakończeniu choroby) powinniśmy złożyć odwołanie.  

 

Przepisy k.p.a. stanowią, że nie można złożyć prośby o przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu. Jeżeli minęło więcej niż 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie i prośba o przywrócenie terminu nie została złożona, nie można już tego zrobić.

 

Przydatne informacje

 • Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie – art. 59 k.p.a.
 • Za złożenie wniosku o przywrócenie terminu urząd nie pobiera opłat. Koszty mogą dotyczyć jedynie sytuacji, w której wniosek składa za nas pełnomocnik.
 • Urząd powinien załatwić sprawę (wydać postanowienie o przywróceniu terminu lub odmowę przywrócenia terminu) maksymalnie w ciągu miesiąca. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym urząd powinien poinformować składającego wniosek.
 • Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia – art. 60 k.p.a.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Biznes.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rozwiązanie umowy o pracę a wypłata wynagrodzenia
  Jedną z kwestii spornych między pracodawcami a pracownikami jest wypłacenie wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę. Czy powinno ono nastąpić z dniem rozwiązania umowy, czy w terminie wypłaty wynagrodzenia - ustalonym w danym zakładzie pracy? Przedstawiamy stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministra właściwego do spraw pracy.

 • Pracodawco! Pamiętaj o badaniach okresowych pracowników
  Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany w najbliższym czasie. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów!

 • Odwołanie od decyzji administracyjnej
  Nie zawsze jest możliwość odwołania od decyzji wydanej przez urząd. Warto więc wiedzieć, co jest decyzją administracyjną i jak wygląda procedura odwoławcza.

 • Zezwolenie jednolite. Zmiany w przepisach – terminy
  Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg modyfikacji w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. Jedna z nowelizacji dotyczy terminów. Jak obecnie wygląda kwestia załatwienia spraw udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

 • Kodeks postępowania administracyjnego – terminy
  Kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasady obliczania terminów. W ustawie tej czytamy, że terminy mogą być wyrażone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Czym zatem różni się 14 dni od dwóch tygodni? Jak rozumieć urzędowe terminy? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy