Powrót

Pracodawco! Pamiętaj o badaniach okresowych pracowników

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-06-02

Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany w najbliższym czasie. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów!

Kierowanie pracowników na badania okresowe jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednak ustawa „covidowa” i stan zagrożenia epidemicznego umożliwiły firmom zawieszenie konieczności kierowania na badania okresowe pracowników w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. W rezultacie od marca 2020 r. wielu pracodawców nie kierowało pracowników do lekarzy medycyny pracy na badania okresowe.

 

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego a badania okresowe

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Zawieszenie nie obejmuje wykonywania badań wstępnych oraz badań kontrolnych.

Oznacza to, że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

 

Czytaj także: Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

Koszty badań okresowych

Skierowanie na badania okresowe wystawia pracodawca i to on pokrywa koszty badań. Na pracodawcy spoczywa także obowiązek dopilnowania terminów tych badań. Przegapienie terminu skierowania na badania okresowe i dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań grozi karą grzywny za naruszenie zasad BHP (od 1 tys. zł do 30 tys. zł).

 

Kto podlega obowiązkowi wykonania badań okresowych?

Badania okresowe powinny się odbyć w godzinach pracy, a skierowany na nie pracownik jest wówczas zwolniony ze swoich obowiązków. Za czas wykonywania badań pracodawca nie potrąci mu również wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami badaniom okresowym podlegają:

 • cyklicznie wszyscy zatrudnieni pracownicy w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, wskazanych w orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy,
 • pracownicy narażeni na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą wniosek o objęcie takimi badaniami.

 

Czytaj także: Pracownicze badania lekarskie [INFOGRAFIKA]

 

Odmowa poddania się badaniom medycyny pracy jest złamaniem podstawowych obowiązków pracowniczych, wyznaczonych przez Kodeks Pracy i może skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

www.pip.gov.pl

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rozwiązanie umowy o pracę a wypłata wynagrodzenia
  Jedną z kwestii spornych między pracodawcami a pracownikami jest wypłacenie wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę. Czy powinno ono nastąpić z dniem rozwiązania umowy, czy w terminie wypłaty wynagrodzenia - ustalonym w danym zakładzie pracy? Przedstawiamy stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministra właściwego do spraw pracy.

 • Pracownicze badania lekarskie [INFOGRAFIKA]
  Podejmujesz zatrudnienie? Sprawdź, kto podlega, a kto nie podlega wstępnym badaniom lekarskim.

 • Wniosek o przywrócenie terminu
  Termin na załatwienie sprawy urzędowej się skończył, ale opóźnienie nastąpiło nie z naszej winy? W takiej sytuacji możemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Podpowiadamy, jak to zrobić i na co zwrócić uwagę.

 • Zezwolenie jednolite. Zmiany w przepisach – terminy
  Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg modyfikacji w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. Jedna z nowelizacji dotyczy terminów. Jak obecnie wygląda kwestia załatwienia spraw udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

 • Kodeks postępowania administracyjnego – terminy
  Kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasady obliczania terminów. W ustawie tej czytamy, że terminy mogą być wyrażone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Czym zatem różni się 14 dni od dwóch tygodni? Jak rozumieć urzędowe terminy? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy