Powrót

Zezwolenie jednolite. Zmiany w przepisach – terminy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-10

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg modyfikacji w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. Jedna z nowelizacji dotyczy terminów. Jak obecnie wygląda kwestia załatwienia spraw udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

Ustawa zmieniająca przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców weszła w życie 29 stycznia 2022 r. Wprowadziła szereg modyfikacji w obowiązujących aktach prawnych. Dodała również kilka nowych zapisów, m.in. w ustawie o cudzoziemcach. Jednym z nich jest art. 112a, który określa termin udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Czytamy w nim (w ust. 1), że decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (w tym także na pobyt czasowy i pracę) wydaje się w terminie 60 dni. Ten sam termin dotyczy zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (stanowi o tym art. 120a ust. 3 ustawy o cudzoziemcach).

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite – zmiany w artykule 114 ustawy o cudzoziemcach

 

Od kiedy liczymy?

Termin dla wojewody na załatwienie sprawy określa (nowy) art. 112a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach. Czytamy w nim, że termin 60 dni będzie liczony od momentu, w którym nastąpi ostatnie z następujących zdarzeń:

 • złożenie wniosku osobiście lub następcze osobiste stawiennictwo cudzoziemca w urzędzie wojewódzkim (za wyjątkiem przypadków, w których cudzoziemiec nie jest obowiązany do osobistego stawiennictwa);
 • złożenie wniosku, który nie jest obarczony brakami formalnymi lub ich uzupełnienie;
 • przedłożenie przez cudzoziemca dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub bezskuteczny upływ terminu na ich złożenie, wyznaczonego przez wojewodę.

 

Postępowanie odwoławcze

Termin na załatwienie sprawy przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w postępowaniu odwoławczym wynosi 90 dni. Stanowią o tym znowelizowane przepisy ustawy o cudzoziemcach, art. 112a ust. 4 i 5. Czas ten jest liczony od dnia przekazania odwołania, a w przypadku gdy odwołanie nie będzie spełniać wymogów określonych przepisami prawa (wymogów formalnych) – od dnia uzupełnienia braków.

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite. Jak wygląda zmiana decyzji po nowelizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców?

 

Warto również przywołać art. 13 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Wskazuje on, że nowe terminy załatwiania spraw będą miały zastosowanie w postępowaniach już trwających i będą one biec na nowo najwcześniej od dnia wejścia tej ustawy w życie, tj. 29.01.2022 r.

 

Informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Urząd do Spraw Cudzoziemców.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Wiza – ważne informacje na dokumencie
  Wiza jest jednym z dokumentów pobytowych, uprawniających cudzoziemca (który takiego dokumentu potrzebuje) do przekroczenia granicy i pobytu. Na wizie znajdują się istotne informacje, które mają wpływ na zatrudnienie obcokrajowca. Opisujemy najważniejsze z nich.

 • Co to jest informacja starosty i jak ją uzyskać?
  Informacja starosty, nazywana także opinią starosty lub testem rynku pracy, jest dokumentem wydawanym przez powiatowy urząd pracy, który pracodawca dołącza do wniosku o zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, albo wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jak i gdzie ją uzyskać? Na co zwrócić uwagę? Ile ważna jest informacja starosty? Odpowiadamy.

 • Elektroniczne wsparcie zatrudnienia obywateli Ukrainy, czyli nowe formularze na praca.gov.pl
  12 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jej zapisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których ta ustawa dotyczy, mają zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. Mogą podejmować pracę bez zezwolenia oraz rejestrować się w powiatowych urzędach pracy, korzystając przy tym z dostępnych ofert wsparcia. Aby umożliwić i ułatwić te procesy, na portalu praca.gov.pl pojawiły się nowe formularze.

 • Zwolnienie z informacji starosty
  Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Dołącza się go m.in. do wniosku o zezwolenie na pracę. Opisujemy sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

 • Cudzoziemcy w Polsce – wiza i ruch bezwizowy
  Obywatele państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii), którzy chcą przyjechać do Polski potrzebują zezwolenia na przekroczenie granicy i pobyt (wizy). Istnieje także inna forma legalnego przekraczania polskiej granicy i przebywania na terytorium RP. Chodzi o ruch bezwizowy. Jakie są zasady pobytu w ramach ruchu bezwizowego oraz jakie są rodzaje wiz, wydawanych przez polskiego konsula?

 • Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie przepisów specustawy z 12.03.2022 r.
  W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie polski rząd przygotował ustawę specjalną, w której znajdują się m.in. przepisy dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy. Dzięki nowym regulacjom prawnym, cudzoziemcy zza naszej wschodniej granicy mają otwarty dostęp do polskiego rynku pracy. Potrzebują jedynie legalnego pobytu. Ten również regulują przepisy ustawy specjalnej o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Co powinni wiedzieć pracodawcy zatrudniający Ukraińców? Odpowiadamy.

 • Legalny pobyt obywateli Ukrainy na mocy specustawy [Infografika]
  Jak określić legalny pobyt obywateli Ukrainy? Pomocne mogą okazać się nasze infografiki.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy