Informacje prasowe

Poniżej prezentujemy publikowane przez nas informacje prasowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Powrót

Urzędy pracy – pomoc obywatelom Ukrainy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-24

Jedną z form pomocy uchodźcom z Ukrainy jest wsparcie oferowane przez urzędy pracy. Cudzoziemcy zza naszej wschodniej granicy mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy i korzystać ze wsparcia oferowanego przez urząd, w tym pośrednictwa pracy. Obywatele Ukrainy zainteresowani taką pomocą mogą nawiązać kontakt telefoniczny albo bezpośredni z urzędem pracy lub z ogólnopolską infolinią urzędów pracy, Zieloną Linią – tel. 19524.

Wielu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed wojną, szuka wsparcia w odnalezieniu się w nowej, trudnej rzeczywistości. Ci, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub znajomych, zmuszeni są radzić sobie sami. Dlatego tak ważny jest dostęp do informacji dla uchodźców, w tym informacji na temat możliwości zatrudnienia lub rejestracji w urzędzie pracy. Uchodźcy, którym ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa daje możliwość podjęcia pracy bez zezwolenia i nadmiernych formalności oraz rejestracji jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, mogą się zgłaszać do urzędów pracy – 340 powiatowych i 16 wojewódzkich.

Również infolinia urzędów pracy – Zielona Linia – jest dostępna zarówno dla uchodźców (możliwa rozmowa w języku ukraińskim), jak i pracodawców, którzy chcą zatrudnić Ukraińców. Wszyscy zainteresowani mogą się kontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, dzwoniąc pod numer 19524, pisząc na czacie lub wysyłając pytanie mailem na adres kontakt@zielonalinia.gov.pl. Dodatkowo uruchomiono adres: ukraina@zielonalinia.gov.pl (obsługiwany w języku ukraińskim, przeznaczony dla obywateli Ukrainy).
Konsultanci Zielonej Linii udzielają informacji na temat zatrudniania cudzoziemców (także uchodźców), rejestracji w urzędzie pracy (także uchodźców) oraz oferowanego wsparcia bezrobotnym i pracodawcom w językach polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Uchodźcy mogą również udać się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia (w wielu urzędach możliwa jest rozmowa w języku ukraińskim) i ustali sytuację i potrzeby każdej osoby indywidualnie. Zapyta m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca byłaby interesująca, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze. Na takie spotkanie z doradcą warto zabrać, jeśli się posiada, dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego.

Rejestracja w urzędzie pracy

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa w Polsce, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Do obywateli Ukrainy, rejestrujących się w urzędzie pracy, nie stosuje się warunku, że osobą bezrobotną nie może być kobieta, która ma więcej niż 60 lat i mężczyzna, który ma więcej niż 65 lat.

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia oferowanych przez urząd. Mogą więc m.in. odbyć staż, szkolenie, pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej czy otrzymać któryś z bonów dla osób do 30. roku życia.  
Na portalu praca.gov.pl dostępny jest formularz, przeznaczony dla obywateli Ukrainy, którzy chcą się zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy - „Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku albo poszukująca pracy (KRB-UA)”. Umożliwia on załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu. Wystarczy mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany, by założyć konto i dokonać pełnej rejestracji. Dla osób, które nie mają takiej możliwości jest ścieżka „Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy”. Ten tryb nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP. Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.  

Oferty pracy

Osoby zainteresowane znalezieniem pracy w Polsce mogą również samodzielnie przeglądać oferty pracy. W tym celu najlepiej skorzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Baza dostępna jest także w języku ukraińskim (na górze strony możliwy jest wybór języka ukraińskiego).
Można również zainstalować bezpłatną aplikację ePraca, która w łatwy i intuicyjny sposób umożliwia przeglądanie ofert pracy publikowanych przez urzędy pracy i OHP (Centralna Baza Ofert Pracy). Po uruchomieniu ePracy możliwe jest szybkie filtrowanie ofert: według zawodu (wpisując tylko nazwę zawodu) lub według lokalizacji (wpisując nazwę lokalizacji lub kod pocztowy). Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play na urządzenia mobilne z systemem Android oraz w sklepie AppStore na urządzenia mobilne z systemem iOS.

Osoby, które wolą bezpośredni kontakt mogą skorzystać z pomocy pracownika urzędu pracy, który przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje).

Również Zielona Linia umożliwia kontakt (pod nr. telefonu 19524) z konsultantem, który rozmawia w języku ukraińskim, w celu przejrzenia ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy i innych portalach z ogłoszeniami o pracę.

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Ważnym źródłem sprawdzonych i przydatnych informacji na temat m.in. wsparcia z urzędów pracy i zatrudniania cudzoziemców jest wortal Publicznych Służb Zatrudnienia www.psz.gov.pl. Znaleźć na nim można materiały dotyczące rynku pracy, rejestracji w urzędzie pracy czy formalności związanych z zatrudnianiem obcokrajowców. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie i napływem uchodźców treści zamieszczone na wortalu dostępne są również w ukraińskiej wersji językowej. Dzięki temu cudzoziemcy zza naszej wschodniej granicy mogą zapoznać się z ważnymi i przydatnymi informacjami w języku ojczystym.

Na wortalu pojawiła się również nowa zakładka, Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy, adresowana do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Treści, również w języku ukraińskim, zostały w niej umieszczone w trzech blokach tematycznych:

·     Rynek pracy w Polsce

·     Rynek pracy w Unii Europejskiej

·     Pomoc w innych obszarach

Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy

Uchodźcy z Ukrainy mogą również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Aby uzyskać tę pomoc, należy zadzwonić lub udać się do urzędu pracy. Wsparcie takie obejmuje:

•    wybór odpowiedniego zawodu,
•    zmianę kwalifikacji,
•    podjęcie pracy,
•    zbadanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
•    zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej.

#PomagamUkrainie

Zarówno uchodźcy, którzy potrzebują pomocy, jak i pracodawcy, którzy chcą pomóc Ukraińcom mogą wejść na stronę www.pomagamukrainie.gov.pl. W prosty i intuicyjny sposób ikony na stronie kierują na podstrony – „Potrzebuję pomocy” lub „Chcę pomóc”.
Każdy pracodawca, który chce zatrudnić obywateli Ukrainy może wejść na tę stronę kliknąć w „Chcę pomóc”, potem „Firma”, w miejscu „Jaką pomoc możesz zapewnić?” zaznaczyć „Zatrudnienie” i wypełnić krótki formularz, m.in. o tym ile osób chciałbyś zatrudnić, na jakim stanowisku i w którym województwie. Po wypełnieniu formularza należy go podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Potem trafia on do właściwej jednostki, która koordynuje pomoc dla uchodźców i skontaktuje się z pracodawcą.

 

Informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wojciech Napora
Starszy Specjalista – redaktor serwisu
w.napora@zielonalinia.gov.pl
tel. 85 74 81 621

Zielona Linia
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
www.zielonalinia.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.