Powrót

PUP Zamość - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu z dniem 1 lutego 2021 r. ogłosił nabór wniosków na dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł

Wniosek dostępny jest pod adresem:
https://zamosc.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

Zapis rozporządzenia stanowi, iż wnioski będą mogły być składane tylko w formie elektronicznej za pomocą wskazanego serwisu.
Nie będzie zatem możliwe złożenie wniosku w wersji papierowej osobiście w siedzibie urzędu lub poprzez wrzucenie do tzw. skrzyni wrzutowej na dokumenty.
Takie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.
Przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw  prosimy o zapoznanie się z zasadami jej udzielania i szczególne zwrócenie uwagi na przeważające PKD prowadzonej działalności.

Kompletny wniosek o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw winien zawierać:

  • wniosek o udzielenie dotacje,
  • umowę dotacji,
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik Nr.1)
Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo sporządzone nie będą rozpatrywane

Informacje dotyczące złożonego wniosku oraz jego sposób rozpatrzenia i dalszego procedowania dostępne są po zalogowaniu się na platformie praca.gov.pl
Otrzymanie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) w roku 2020 nie wyklucza ubiegania się o dotację w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0.
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z dotacji w grudniu 2020 roku lub w styczniu 2021 roku mogą ubiegać się o nową dotację - o ile spełniają poniższe warunki:
  • prowadzili działalność gospodarczą, na dzień 30 listopada 2020 r.,
  • uzyskali przychód  niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu  roku poprzedniego,
  • nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.,
  • nie przeznaczą dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 18.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.