Powrót

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością"

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w projekcie zacznie się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery. Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej i będzie udzielane zdalnie.

Udział w projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  • studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
  • osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
  • osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
  • osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w urzędzie pracy);
  • osoby nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Dokumenty jakie należy złożyć:

  1. wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
  2. orzeczenie o niepełnosprawności;
  3. dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać kontaktując się z biurem: Fundacja Onkologiczna Rakiety, al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska, e- mail: absolwent@fundacjarakiety.pl  tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie:  https://fundacjarakiety.pl/absolwent-2/

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 24.06.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.