Powrót

PPK a ochrona danych osobowych. Co mogą pracodawcy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-02-12

Pracownicze Plany Kapitałowe są nowością dla polskich przedsiębiorców, a ich wdrożenie wymaga udostępniania danych pracowników podmiotom zewnętrznym. Przepisy te rodzą wiele wątpliwości wśród firm, co do legalności przetwarzania i przekazywania informacji, podstaw prawnych czy okresów przechowywania dokumentacji.

Warto wspomnieć, że Pracownicze Plany Kapitałowe wiążą się z czynnością przetwarzania danych, w którym równocześnie występuje dwóch niezależnych administratorów danych – pracodawca oraz instytucja finansowa obsługująca PPK. Każdy z tych podmiotów realizuje swoje obowiązki wynikające z ustawy, w zakresie w jakim uzyskali oni dostęp do poszczególnych informacji.

Zgodnie z przyjętą definicją, która mówi, że czynność przetwarzania to zespół powiązanych ze sobą operacji na danych, które można określić w sposób zbiorczy, w związku z celem, w jakim są one podejmowane, należy uwzględnić PPK w rejestrach czynności przetwarzania prowadzonych przez administratorów danych - adw. Marcin Zadrożny, ekspert ds. ochrony danych.

Na ten moment pewne jest to, że wdrożenie PPK nie zawsze będzie wymagało spełnienia dodatkowego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO wobec pracowników, szczególnie jeżeli klauzula informacyjna skonstruowana była w sposób ogólny i wskazuje, że administrator przetwarza dane osób zatrudnionych, w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na nim jako pracodawcy. Warto to jednak zrobić, ponieważ i tak pracownika należy poinformować o nowej kategorii odbiorcy danych, czyli instytucji finansowej obsługującej PPK. Jest to nowy cel przetwarzania, o którym pracownik nie był wcześniej informowany podczas zatrudniania. W tym wypadku obowiązek wystarczy wypełnić w zakresie, o których nie ma on wiedzy – chodzi o cel, podstawę prawną i czas przetwarzania.

Firma – w ramach PPK – powinna pozyskać adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu i przekazać je do wybranej instytucji finansowej. Zgodnie z ustawą te informacje są uznawane za dane identyfikujące uczestnika PPK. Jednak nie wpisują się w standardowe informacje, których może wymagać firma zatrudniająca. Warto wskazać, że pracodawca może pozyskać inne dane pracownika – niż te zawarte w art. 22 z indeksem 1 § 4 kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, PESEL) – w momencie konieczności zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Należy podkreślić, że organizacja musi przetwarzać takie dane jedynie w celu ich przekazania do wybranej instytucji finansowej. Przekazanie takich informacji nie wymaga zgody pracownika, ponieważ jest to niezbędne do wypełniania ciążącego na pracodawcy obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Należy pamiętać, że w polskim porządku prawnym nie istnieje, żaden przepis, który zobowiązywałby osobę fizyczną będącą pracownikiem do posiadania takich środków komunikacji. Wobec tego pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu pracownika bez posiadania jego zgody na udostępnienie danych do instytucji finansowej, jeżeli takie dane pozyskał od pracownika - adw. Marcin Zadrożny, ekspert ds. ochrony danych.

Coraz więcej danych spływa do bazy PPK. Według raportu pt. Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych średni deklarowany poziom uczestnictwa w PPK w 2019 roku wynosi ponad 40 proc.

 

odo24.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pracownicze Plany Kapitałowe
  Od lipca największe firmy mają obowiązek wdrożenia programu PPK. Systematycznie, w określonych terminach, dołączą do nich pozostali powierzający pracę. Przedstawiamy, kogo dotyczy ten obowiązek, w jakim terminie powinien przystąpić do programu oraz na czym polega program.

 • Kontrola UODO? Proszę bardzo
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma prawo przeprowadzić kontrolę administratora danych osobowych, aby zweryfikować, czy dochodzi do naruszenia przepisów z tego zakresu.

 • „Twardy brexit” z punktu widzenia danych osobowych
  W sytuacji, gdy Wielka Brytania postawi na tzw. twardy brexit, czyli formę bezumowną stanie się „państwem trzecim” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Czy taki scenariusz zagraża przedsiębiorcom, którzy w ramach współpracy przekazują dane na Wyspy?

 • RODO w rekrutacji
  Sprawdź, o jakie dane może poprosić Cię pracodawca na etapie rekrutacji! Dowiedz się, czy ma prawo odezwać się do Ciebie w przypadku kolejnej rekrutacji!

 • 3 mity na temat pozyskiwania danych osobowych w procesie rekrutacji
  Czy rekruter ma prawo wymagać od kandydata podania oczekiwań finansowych? W jakiej formie kandydat powinien wyrazić zgodę? Czy pracodawca powinien zrealizować wszystkie żądania kandydata, np. związane z usunięciem danych?

 • RODO – wdrożyłeś czy przypudrowałeś?
  Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy i które niedociągnięcia mogą narazić ich na odpowiedzialność przed organem nadzorczym?

 • Retencja danych pracowników
  Prowadzenie biznesu wiąże się z przechowywaniem wielu dokumentów, w tym tych zawierających dane osobowe. W I kwartale 2018 roku liczba pracujących wynosiła 16 344 tys. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. RODO wskazuje, że wszelkie przetwarzane przez organizacje informacje na ich temat powinny być przechowywane nie dłużej niż wynika to z celu ich pozyskiwania (Art. 5 ust. 1e). Jak te zapisy mają się jednak do procesu retencji danych, określanego jako obowiązek „zatrzymywania” danych, a następnie – w wielu przypadkach – bezterminowego przechowywania ich w bazach?

 • Rekrutacja a RODO
  Czy rekruter może sprawdzić nasze kompetencje u byłego pracodawcy, śledzić profil na Facebooku lub potwierdzić nasz dyplom na uczelni?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.