Powrót

Od czego zacząć organizację stażu, czyli podstawowe informacje dla pracodawcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-07

Potrzebujesz pracownika, którego kwalifikacje będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami? Skorzystaj z pomocy urzędu pracy i zorganizuj staż w swojej firmie. Oto kilka przydatnych informacji.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę (za pośrednictwem urzędu pracy) z pracodawcą. W trakcie stażu skierowany bezrobotny nabywa umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę. Przez cały ten czas pozostaje on w rejestrze osób bezrobotnych. Oznacza to, że pracodawca nie podpisuje z nim umowy i nie wypłaca wynagrodzenia. Stażysta otrzymuje natomiast stypendium stażowe wypłacane przez urząd pracy.

 

Program stażu

Załącznikiem do wniosku o zorganizowanie stażu jest program stażu. Przy jego ustalaniu pracodawca powinien uwzględniać wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz dotychczasowych kwalifikacji zawodowych bezrobotnego.

Program powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem.

 

Czytaj także: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Opiekun stażysty

Stażysta podczas obywania stażu powinien mieć wyznaczonego opiekuna, który może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi. Jego imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko należy podać już na etapie składania wniosku. Opiekun bezrobotnego udziela wskazówek i pomocy bezrobotnemu w wypełnianiu powierzonych zadań, a na zakończenie poświadcza swoim podpisem sprawozdanie z przebiegu stażu.

 

Ilość stażystów

U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Organizator niebędący pracodawcą może przyjąć na staż tylko jednego bezrobotnego.

 

Ważne! Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż. Wtedy urząd pracy skieruje na to miejsce wybraną przez organizatora osobę.

 

Czytaj także: Uprawnienia osoby bezrobotnej odbywającej staż

 

Ile trwa staż?

Standardowo staż z urzędu pracy trwa od 3 do 6 miesięcy. Istnieje jednak możliwość organizacji stażu do 12 miesięcy. Wtedy skierowanie do pracodawcy otrzymuje zarejestrowany bezrobotny do 30 roku życia.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 53.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Kiedy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie dodatkowych obowiązków
  Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracownika z zakresem jego obowiązków przed dopuszczeniem go do pracy. Czy pracodawca może zlecić pracownikowi inne zadania niż wynikające z zawartej umowy o pracę? Czy pracownik ma obowiązek je wykonać? Podpowiadamy.

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Świadczenie aktywizacyjne [INFOGRAFIKA]
  Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

 • Na co przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? [INFOGRAFIKA]
  Pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych mogą wystąpić do urzędu pracy o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na jakiego rodzaju działania można przeznaczyć pozyskane środki? Sprawdźcie sami.

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Rozmowa o działalności i wsparciu urzędów pracy [WYWIAD]
  „Nasza praca nie ogranicza się jedynie do zapisów ustawowych. Wychodzimy poza Urząd” – mówi Piotr Matusiak. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zapytaliśmy m.in. o to, na jakie wsparcie urzędu pracy może liczyć osoba bezrobotna, jakie formy pomocy cieszą się największą popularnością, czy planowane są zmiany w przepisach oraz o legalizację zatrudnienia cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy