Powrót

Od czego zacząć organizację stażu, czyli podstawowe informacje dla pracodawcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-07

Potrzebujesz pracownika, którego kwalifikacje będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami? Skorzystaj z pomocy urzędu pracy i zorganizuj staż w swojej firmie. Oto kilka przydatnych informacji.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę (za pośrednictwem urzędu pracy) z pracodawcą. W trakcie stażu skierowany bezrobotny nabywa umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę. Przez cały ten czas pozostaje on w rejestrze osób bezrobotnych. Oznacza to, że pracodawca nie podpisuje z nim umowy i nie wypłaca wynagrodzenia. Stażysta otrzymuje natomiast stypendium stażowe wypłacane przez urząd pracy.

 

Program stażu

Załącznikiem do wniosku o zorganizowanie stażu jest program stażu. Przy jego ustalaniu pracodawca powinien uwzględniać wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz dotychczasowych kwalifikacji zawodowych bezrobotnego.

Program powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem.

 

Czytaj także: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Opiekun stażysty

Stażysta podczas obywania stażu powinien mieć wyznaczonego opiekuna, który może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi. Jego imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko należy podać już na etapie składania wniosku. Opiekun bezrobotnego udziela wskazówek i pomocy bezrobotnemu w wypełnianiu powierzonych zadań, a na zakończenie poświadcza swoim podpisem sprawozdanie z przebiegu stażu.

 

Ilość stażystów

U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Organizator niebędący pracodawcą może przyjąć na staż tylko jednego bezrobotnego.

 

Ważne! Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż. Wtedy urząd pracy skieruje na to miejsce wybraną przez organizatora osobę.

 

Czytaj także: Uprawnienia osoby bezrobotnej odbywającej staż

 

Ile trwa staż?

Standardowo staż z urzędu pracy trwa od 3 do 6 miesięcy. Istnieje jednak możliwość organizacji stażu do 12 miesięcy. Wtedy skierowanie do pracodawcy otrzymuje zarejestrowany bezrobotny do 30 roku życia.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 53.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rozmowa o działalności i wsparciu urzędów pracy [WYWIAD]
  „Nasza praca nie ogranicza się jedynie do zapisów ustawowych. Wychodzimy poza Urząd” – mówi Piotr Matusiak. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zapytaliśmy m.in. o to, na jakie wsparcie urzędu pracy może liczyć osoba bezrobotna, jakie formy pomocy cieszą się największą popularnością, czy planowane są zmiany w przepisach oraz o legalizację zatrudnienia cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

 • Staż z urzędu pracy a uprawnienia pracownicze
  Odbywałeś staż z urzędu pracy? Sprawdź, czy ten okres wpłynie na Twoje uprawnienia pracownicze.

 • Bon na zasiedlenie [INFOGRAFIKA]
  Bon na zasiedlenie to przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia forma wsparcia młodych osób, które postanowiły zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu podjęcia pracy w innym mieście. Jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać? Podpowiadamy.

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Dni wolne w trakcie odbywania stażu
  Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

 • Czy staż jest płatny?
  Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy to oznacza, że za staż nie otrzymasz wynagrodzenia? Wyjaśniamy.

 • Stypendium za okres studiów podyplomowych dofinansowywanych z urzędu pracy. Co warto wiedzieć?
  Jedną z form wsparcia oferowaną przez powiatowe urzędy pracy jest dofinansowanie studiów podyplomowych osobie bezrobotnej. Oprócz sfinansowania kosztów takich studiów, urząd pracy wypłaca bezrobotnemu stypendium w trakcie trwania nauki. W jakiej wysokości? Przez jaki okres? Co warto wiedzieć o stypendium z tytułu odbywania studiów podyplomowych? Odpowiadamy.

 • Absolwent na rynku pracy, czyli sposoby na zdobycie umiejętności praktycznych
  Poszukiwanie pierwszej pracy nie jest łatwym zadaniem. Chcąc zdobyć doświadczenie w zawodzie potrzebna jest praca, ale pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników bez doświadczenia. Jakie są zatem inne sposoby na uzyskanie potrzebnych umiejętności bez nawiązywania stosunku pracy? Oto dwa rozwiązania, którymi warto się zainteresować.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy