Powrót

Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-12-08

Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

Zmiany w branży IT i sektorze nowych technologii są bardzo dynamiczne. Urządzenia, które jeszcze kilka lat temu uchodziły za nowoczesne, dziś są najczęściej przestarzałe i wymagają wymiany. O technologiach, które były powszechne jeszcze kilkanaście lat temu, obecnie nie pamiętamy. Bo kto dziś używa dyskietek czy płyt CD/DVD? Nowe technologie wkraczają również na stanowiska pracy, co wymusza zmiany w przepisach prawa pracy. W kwietniu 2023 r. do Kodeksu pracy wprowadzono np. regulacje dotyczące pracy zdalnej, która stała się wręcz powszechna w czasie pandemii i która jest możliwa dzięki nowinkom technicznym. 

17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. I chociaż zmiany wprowadzone tą nowelizacją nie są aż tak obszerne, jak zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej, to warto odnotować najważniejsze z nich.

 

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, czyli co?

W nowych przepisach czytamy, że przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

 • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
 • krzesłem i stołem,
 • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

 

Czytaj także: Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia? 

 

Z definicji usunięto więc określenia „stacja dyskietek” czy „trackball”, które widniały w rozporządzeniu sprzed 25 lat.

Dodatkowo, rozporządzenie zmieniające zliberalizowało część przepisów, które szczegółowo określały wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe - zawarte w załączniku do rozporządzenia.

Nowelizacja rozporządzenia usuwa pkt 3 z § 2, w którym zawarta była definicja systemu komputerowego oraz doprecyzowuje przepis zawarty w § 3 pkt 4 poprzez wskazanie, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Warto również zwrócić uwagę na rozszerzenie przepisu zawartego w § 8, w którym czytamy o obowiązku zapewnienia pracownikowi już nie tylko okularów, ale także szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Obecnie § 8 brzmi:

 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

Źródło infografiki: CIOP-PIB

 

Od kiedy zmiany?

W rozporządzeniu zmieniającym czytamy:

„Pracodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

 

Czytaj także: Praca w godzinach nadliczbowych – kto nie musi jej wykonywać?

 

Rozporządzenie ogłoszono 2 listopada 2023 r. W związku z tym weszło ono w życie 17 listopada 2023 r. I od 17 listopada 2023 r. należy liczyć 6 miesięcy. Tak więc, pracodawcy mają czas na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do 17 maja 2024 r.  

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Grupy docelowe w naborach - czy mogę złożyć wniosek o wsparcie z urzędu pracy?
  Urząd pracy prowadzi nabór wniosków na interesujące Cię wsparcie, ale nie jesteś pewny, czy zaliczasz się do grupy docelowej realizowanego projektu? Te informacje powinny Ci pomóc.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dotacja na otwarcie firmy – kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy?
  Dotacja na otwarcie firmy, czyli jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, to jedno z najpopularniejszych wsparć, które osobom bezrobotnym oferują urzędy pracy. Jaką kwotę można otrzymać? Jakie warunki należy spełnić? Kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy po przyznaniu dotacji?

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]
  Osoby bezrobotne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednym z nich, i chyba najlepiej wszystkim znanym, jest zasiłek dla bezrobotnych. Jakie inne świadczenia wypłacają urzędy? Sprawdźcie sami.

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy