Powrót

Gdzie szukać dofinansowania na działalność gospodarczą

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-22

Planujesz wystartować z własnym biznesem? Zastanawiasz się, skąd możesz otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej? Podpowiadamy, gdzie szukać wsparcia finansowego!

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z wydatkami. Nie zawsze własne zasoby pieniężne są wystarczające, często przyszli przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówki. Obecnie o środki na działalność można starać się w kilku źródłach. Często wsparcie, po spełnieniu określonych warunków, nie podlega zwrotowi.  

 

Dofinansowanie działalności z Funduszu Pracy – urzędu pracy

 

Zarejestrowane w urzędzie pracy osoby bezrobotne mogą ubiegać się o jednorazowe środki na działalność gospodarczą – ponad 20 000 zł. Warunkiem uzyskania dotacji jest brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, niekorzystanie wcześniej z bezzwrotnych dotacji. Szczegółowe kryteria określane są w wewnętrznych regulaminach urzędów pracy.

Jeśli działalność będzie prowadzona przez 12 miesięcy, dotacji nie trzeba będzie zwracać.

Z Funduszu Pracy można uzyskać także pożyczkę z korzystnym oprocentowaniem - 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. O pożyczkę mogą ubiegać się nie tylko osoby zarejestrowane  w urzędzie pracy jako bezrobotne. Wsparcie przysługuje także poszukującym pracy absolwentom, studentom ostatniego roku studiów oraz poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osób niepełnosprawnych, dla których oprocentowanie jest niższe - 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

Środki z Unii Europejskiej

 

W związku z potrzebami reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia powstał Program Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego zostały uwzględnione instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Każde województwo ma także swój Regionalny Program Operacyjny, które są często  uzupełnieniem Krajowych Programów Operacyjnych,  gdzie wsparcie mogą otrzymać projekty najlepsze i charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Programów w poszczególnych regionach należy szukać na stronach RPO właściwego województwa.

Procedury ubiegania się o dofinansowanie mogą być różne w poszczególnych instytucjach dysponujących środkami.  

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

 

Inkubatory przedsiębiorczości  udzielają wsparcia przed założeniem działalności gospodarczej oraz umożliwiają prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym, szkoleniowym itp.

Wnioskując o wsparcie finansowe, warto korzystać ze sprawdzonego źródła oraz dokładnie przeczytać warunki.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Weź pożyczkę na działalność i zostań swoim szefem
  Od początku funkcjonowania programu udzielono pożyczek na działalność gospodarczą na łączną kwotę 279,67 mln zł. Powstało ponad 4000 firm. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę na działalność gospodarczą?

 • Środki na działalność gospodarczą z urzędu pracy – na co zwrócić uwagę
  Planujesz wystartować z własnym biznesem? Skorzystaj ze wsparcia urzędu pracy i złóż wniosek o jednorazowe środki na działalność gospodarczą. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę!

 • Kolejne zmiany dla przedsiębiorców
  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają prace nad kolejnymi zmianami w małym ZUS-ie. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

 • Prawa stażysty
  Czas pracy, wysokość wynagrodzenia, liczba dni wolnych - przedstawiamy przepisy dotyczące stażu!

 • Dofinansowanie do zatrudnienia niani
  Planujesz powrót do pracy i potrzebujesz niani do opieki nad dzieckiem? Sprawdź, na jaką pomoc możesz liczyć!

 • Dotacja na działalność gospodarczą
  Jednym z najpopularniejszych źródeł dofinansowania działalności gospodarczej od lat są dotacje przyznawane przez urzędy pracy. W ubiegłym roku urzędy na ten cel przeznaczyły ponad 700 tys. zł. Co zrobić, żeby otrzymać dotację?

 • Nieobecności, które moją znaczenie przy bonie na zasiedlenie
  Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.