Powrót

Diia.pl - dokument potwierdzający legalny pobyt uchodźców z Ukrainy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-12

Jakie możliwości daje elektroniczny dokument Diia.pl? Kto i jak może go uzyskać? Odpowiadamy.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, do Polski masowo zaczęli przybywać obywatele Ukrainy, którzy szukają schronienia w naszym kraju. Aby uregulować kwestię ich przemieszczania się w ramach strefy Schengen i przekraczania granicy zewnętrznej UE, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało Komisji Europejskiej zgłoszenie tymczasowo wykorzystywanego dokumentu Diia.pl, jako poświadczającego legalność pobytu w Polsce.

 

Diia.pl – do czego uprawnia?

Obywatel Ukrainy lub inny cudzoziemiec, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, posiadający dokument Diia.pl oraz ważny dokument podróży (np. paszport) jest uprawniony do przekraczania zewnętrznej granicy UE, a także do podróżowania w obrębie strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Dokument ten poświadcza również legalny pobyt cudzoziemca w Polsce – potwierdza status beneficjenta art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (osoby, której nadano w Polsce status UKR i nr PESEL).

Na stronie Straży Granicznej czytamy m.in., że przyznanie dokumentowi statusu dokumentu pobytowego oznacza, że w okresie swojej ważności uprawnia on do pobytu długoterminowego na terytorium RP oraz pobytu krótkoterminowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, na terytorium innych państw grupy Schengen (tj. 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz).

 

Czytaj także: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – co powinien wiedzieć pracodawca?

 

Warto również dodać, że sam dokument o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR nie uprawnia do przekraczania granicy. Niezbędne do tego jest okazanie ważnego paszportu oraz dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej Diia.pl.

 

Dokument Diia.pl dostępny jest przez aplikację mobilną mObywatel, którą można zainstalować na telefonach komórkowych z systemem Android i iOS – więcej informacji na temat aplikacji znajduje się TUTAJ.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Straż Graniczna.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rozwiązanie umowy a prawo do zasiłku
  Jaki wpływ na prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz okres wypłacania tego świadczenia ma sposób rozwiązania umowy o pracę? Odpowiadamy.

 • Wiza – co warto wiedzieć?
  Wiza jest pisemnym zezwoleniem na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. Można też, w określonych przypadkach, otrzymać ją na granicy. Ma ona zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży. Może też mieć postać stempla lub wpisu. Jakie są najpopularniejsze rodzaje wiz wydawanych przez polskie uprawnione organy? Czym się charakteryzują? Odpowiadamy.

 • Ruch bezwizowy – których krajów dotyczy?
  Co do zasady, cudzoziemcy z krajów trzecich potrzebują odpowiedniego dokumentu (np. wizy lub karty pobytu), by przekroczyć granicę zewnętrzną państw członkowskich, w tym Polski. Są jednak kraje, których obywatele (posiadacze paszportów lub paszportów biometrycznych) mogą skorzystać z ruchu bezwizowego, który umożliwia przekroczenie granicy i pobyt krótkoterminowy bez wizy czy karty pobytu. Przedstawiamy listy państw trzecich, których obywatele są objęci obowiązkiem wizowym i krajów trzecich, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.

 • Urlop bezpłatny a ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe
  Urlop bezpłatny jest szczególnym rodzajem urlopu. Czy osoba korzystająca z takiego czasu wolnego ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej i zasiłku chorobowego? Odpowiadamy.

 • Roczny limit nadgodzin
  Kodeks pracy zezwala na pracę w godzinach nadliczbowych. Podpowiadamy, jaki jest dopuszczalny limit nadgodzin oraz jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nieprzestrzeganie tego limitu.

 • Praca a wstępne badania lekarskie
  Wstępne badania lekarskie są obowiązkiem, który należy spełnić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Kogo dotyczą? Kto za nie płaci? Kiedy należy je wykonać? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy