Powrót

Składka zdrowotna przedsiębiorcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-06-27

Obowiązkowa…, a jednak i od jej odprowadzania istnieje wyjątek!

Osoby prowadzące działalność zobowiązane są do odprowadzania składek społecznych oraz składki zdrowotnej. O ile łączenie własnego biznesu z pracą na etacie zwalnia z obowiązku opłacania składek społecznych, to nie wpływa już na konieczność odprowadzania składki zdrowotnej. Pracownik na etacie odprowadza więc składkę zdrowotną zarówno od umowy jak i od działalności.

Przepisy przewidują jednak wyjątek od obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej. Dotyczy on przedsiębiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz emerytów i rencistów. Muszą oni jednak spełniać określone warunki, sam fakt posiadania orzeczenia lub prawa do świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca z orzeczeniem

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą nie wnosić opłat na składkę zdrowotną. Przy czym zwolnienie obowiązuje, jeśli uzyskiwane przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury (obecnie 441,28 zł) bądź opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Ulga przysługuje także osobom niepełnosprawnym, które nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale posiadają wydane przez lekarza ZUS orzeczenie o niezdolności do pracy.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność, wysokość otrzymywanego zasiłku nie ma wpływu na zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej.

Emerytura lub renta a składka zdrowotna

Emeryci i renciści, spełniający określone warunki, również kwalifikują się do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Tu znaczenie ma wysokość otrzymywanego świadczenia. Warunkiem skorzystania z ulgi jest pobieranie świadczenia w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz uzyskiwanie dodatkowych przychodów z tytułu działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury bądź opłacanie podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.