Rynek pracy w mediach Rynek pracy w mediach

 • 24.02.2017

  Nowe, prostsze podatki dla przedsiębiorców - co zmieni się w akcyzie?

  Jedną z propozycji w ramach ogłoszonego przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 18 listopada 2016 r. pakietu zmian „Konstytucji Biznesu” są zmiany w przepisach podatkowych. Wśród tych propozycji zaproponowano także istotne zmiany w zakresie akcyzy. Co się zmieni? Wyjaśnia nasz ekspert.

 • 24.02.2017

  Grzywna za brak dokumentacji powypadkowej

  Pracodawca, który umyślnie nie dopełnił obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku przy pracy popełnił przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. W przypadku nieumyślnego niedopełnienia powyższego obowiązku pracodawca podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł.

 • 24.02.2017

  Czy po 182 dniach zwolnienia chorobowego przysługuje zasiłek opiekuńczy?

  Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie powstania niezdolności do pracy z powodu choroby, może korzystać z zasiłku. Przy czym limit dni tego świadczenia jest ograniczony do tzw. okresu zasiłkowego, trwającego co do zasady 182 dni. Czy mimo wyczerpania okresu zasiłkowego można skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Wątpliwości rozwiewa ekspert NSZZ Solidarność.

 • 24.02.2017

  Płaca minimalna - zobacz, gdzie jest najwyższa

  W styczniu 2017 r. krajowa płaca minimalna obowiązywała w 22 z 28 państw członkowskich UE; wyjątkami były: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. W niektórych krajach, np. w Austrii, stawki wynagrodzenia minimalnego określają branżowe układy zbiorowe pracy.

 • 24.02.2017

  Polacy uwierzyli w rynek pracownika i bezrobocia się nie boją

  Pierwszy raz od września 2008 r., gdy liczba gospodarstw domowych uważających, że nie ma zagrożenia wzrostem bezrobocia jest większa od liczby tych gospodarstw, które się tego obawiają.

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.