Bezrobotni i poszukujący pracy

Odwiedź nas na Facebooku

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?

Title


Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalnosci

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas
Napisz do nas

 

Zamknij
Przejdź do zawartości

847,80 zł

Zasiłek
dla bezrobotnych
(podstawowy 100%)

2100 zł

Minimalne
wynagrodzenie
obowiązujące w 2018 r.

13,70 zł

Minimalna
stawka godzinowa
obowiązująca w 2018 r.

5,8%

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w listopadzie 2018 r.

781,60 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (standardowa)
obowiązująca w 2018 r.

184,72 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (preferencyjna)
obowiązująca w 2018 r.

319,94 zł

Stawka
ubezpieczenia zdrowotnego
obowiązująca w 2018 r.

65,31 zł

Stawka
na Fundusz pracy