• PUP Chełmno - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości przyznania pracodawcom środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 • PUP Chełmno - Prace interwencyjne
  Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych, w ramach których utworzy 20 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych lub skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej.

 • PUP Chełmno - Projekt pn. "Dziecko pod opieką - idziemy do pracy"
  Zdobądź refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 - nawet do 800 zł!

 • PUP Chełm - Kursy ginących zawodów
  Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym zaprasza do udziału w bezpłatnych, dwutygodniowych kursach wyjazdowych dających nowe kwalifikacje w ginących zawodach.

 • PUP Chełm - Nabór wniosków o staż - POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zaprasza do składania wniosków o organizację staży dla bezrobotnych mężczyzn w wieku do 30. roku życia.

 • PUP Chełm - Nowe umiejętności i kwalifikacje w ramach bonu szkoleniowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia do skorzystania z bonu szkoleniowego.

 • PUP Chełm - Warsztaty aktywizacyjne i szkolenia zawodowe
  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella realizuje projekty dla mieszkańców gminy Wierzbica i gminy Żmudź mające na celu aktywizację na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego.

 • PUP Suwałki - Prace interwencyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • PUP Suwałki - Prace interwencyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, w ramach projektu "Aktywizacja osób od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV)".

 • UP m.st. Warszawa - Giełda pracy
  UP m.st. Warszawa i Auchan Warszawa Ursynów zapraszają na giełdę pracy, która odbędzie się 22 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a, sala nr 221.

 • PUP Prudnik - ”Lepsze jutro nadchodzi już dziś”
  Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku realizuje projekt pn. ”Lepsze jutro nadchodzi już dziś”, który będzie realizowany na terenie powiatów: prudnickiego, głubczyckiego, nyskiego, namysłowskiego i brzeskiego.

 • PUP Prudnik - „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”
  W związku z realizowanym przez Fundację Rozwoju Śląska programem „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, w którym Fundacja pełni rolę Pośrednika Finansowego w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pożyczkowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsc pracy.

 • PUP Prudnik - Program wspierający aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Opolu realizuje program wspierający aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w instytucjach administracji i służby publicznej.

 • PUP Krasnystaw - Aktywizacja osób młodych
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż od 1.01.2017 do 31.07.2018 realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Wałbrzych - Nabór wniosków ze środków PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkańca Miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON-u.

 • PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.