• PUP Goleniów - Spotkania informacyjne w sprawie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych w sprawie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy.

 • PUP Gorzów Wielkopolski - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących pracownikami lub pracodawcami.

 • PUP Gorzów Wielkopolski - Nabór do służby przygotowawczej - WKU
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim informuje o naborze kandydatów do służby przygotowawczej.

 • PUP Elbląg - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

 • PUP Elbląg - Dotacje na założenie firmy dla osób długotrwale bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza osoby długotrwale bezrobotne do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Elbląg - Dotacje na założenie firmy dla osób do 29. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą.

 • PUP Elbląg - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia, zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, do składania wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą.

 • PUP Elbląg - Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych do 29. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla osób bezrobotnych do 29. r.ż. do składania wniosków.

 • PUP Elbląg - Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych powyżej 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30. r.ż. do składania wniosków.

 • PUP Elbląg - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkającej na terenie miasta Elbląga) środków z PFRON-u na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Elbląg - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 • PUP Elbląg - Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla długotrwale bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla długotrwale bezrobotnych do składania wniosków.

 • PUP Elbląg - Nabór wniosków o staż dla długotrwale bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje pracodawców o naborze wniosków o zorganizowanie stażu na okres do 4 miesięcy.

 • PUP Elbląg - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie z PFRON-u zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 • PUP Ełk - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku prowadzi nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 • PUP Ełk - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.