Powrót

Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-05-06

Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite) udziela się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Nie ma możliwości przedłużenia tego zezwolenia. Jeżeli cudzoziemiec chce kontynuować pobyt i pracę w Polsce, powinien złożyć wniosek o kolejne.

Zaletą zezwolenia jednolitego jest to, że można zalegalizować pobyt i pracę w ramach jednej procedury.

Wniosek zawsze składa cudzoziemiec (najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu) we właściwym ze względu na miejsce pobytu urzędzie wojewódzkim. Do wniosku dołącza się m.in. załącznik nr 1, który wypełnia pracodawca. To w nim opisane są warunki zatrudnienia – wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, rodzaj umowy, stanowisko.

 

Obowiązek informacyjny

Zdarza się, że w ciągu trwania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec kończy pracę u pracodawcy, który widnieje w decyzji wydanej do tego zezwolenia. W takiej sytuacji bardzo ważne jest to, aby w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia pracy cudzoziemiec poinformował o tym fakcie wojewodę. Stanowi o tym art. 121 ustawy o cudzoziemcach. Czytamy w nim:

„Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.”

 

Czytaj także: Zezwolenie na pobyt czasowy. Kiedy wygasa z mocy prawa?

 

Cudzoziemiec może też w ciągu 15 dni od zakończenia pracy złożyć wniosek o zmianę zezwolenia jednolitego. Jeżeli to zrobi, nie musi informować wojewody o zakończeniu pracy.

Tak więc cudzoziemiec, który zmienia pracodawcę lub pracodawców wymienionych w decyzji do zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może zrobić dwie rzeczy:

1. Złożyć wniosek o nowe zezwolenie jednolite. Zanim to zrobi powinien poinformować wojewodę o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni roboczych.

2. Złożyć wniosek o zmianę zezwolenia jednolitego. Jeżeli zrobi to w ciągu 15 dni od zakończenia pracy, nie musi informować wojewody o zakończeniu pracy. Jeżeli zrobi to później, powinien najpierw poinformować wojewodę (w ciągu 15 dni roboczych) o zakończeniu pracy, a później złożyć wniosek o zmianę decyzji.

 

Czytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców a dokumenty pobytowe

 

Warto wiedzieć, że chociaż zmiana zezwolenia jednolitego jest o połowę tańsza niż uzyskanie nowego zezwolenia, nie wydłuża terminu ważności tego dokumentu. Dlatego cudzoziemiec, który pracuje już np. dwa lata (a zezwolenie ma na 3 lata) na danym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę powinien przemyśleć, czy nie lepiej będzie jednak złożyć wniosek o nowe zezwolenie na 3 lata.

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy pracodawca może powierzyć pracę w innym miejscu niż wskazane w umowie?
  Miejsce lub miejsca wykonywania pracy są wskazane w umowie o pracę. Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę w innej lokalizacji niż ta wskazana w umowie? Odpowiadamy.

 • Jak bezpiecznie szukać ofert pracy w Internecie?
  Szukając pracy przez Internet warto zachować ostrożność, aby nie paść ofiarą oszustwa. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci uniknąć pułapek.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Lipiec 2024 r.
  1 lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydłuża ona legalny pobyt obywateli Ukrainy w RP i wprowadza zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w RP.

 • Zezwolenie na pracę - powierzenie pracy o innym charakterze
  W zezwoleniu na pracę określa się m.in. stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Powierzenie cudzoziemcowi pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu uważa się za nielegalne. Jednak nie zawsze. Przepisy umożliwiają bowiem wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. W jakich okolicznościach? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwentów polskich uczelni
  Cudzoziemcy, absolwenci polskich uczelni, którzy po zakończeniu nauki planują szukać pracy lub rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce mogą w związku z tym ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Co warto o nim wiedzieć? Na jaki okres jest udzielane takie zezwolenie? Odpowiadamy.

 • Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa
  Pojęcie nielegalnej pracy najczęściej kojarzy się z zatrudnianiem cudzoziemców. Dotyczy ono jednak wszystkich pracowników. Co dokładnie oznacza? Odpowiadamy.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wpis i decyzja
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje pracę obcokrajowców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w Polsce. Gdzie się je uzyskuje? Czy wydawane jest w formie decyzji? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy