Powrót

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-02

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa kategorię osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kto się do nich zalicza?

Osoba w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to:

  • bezrobotny do 30. roku życia,
  • bezrobotny długotrwale,
  • bezrobotny powyżej 50. roku życia,
  • bezrobotny korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
  • bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia,
  • bezrobotny niepełnosprawny,
  • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Pamiętaj!

Jako osobie będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy przysługuje Ci, zgodnie z Ustawą, pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 49)

 

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.