Back

Staż z urzędu pracy a uprawnienia pracownicze

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-08-21

Odbywałeś staż z urzędu pracy? Sprawdź, czy ten okres wpłynie na Twoje uprawnienia pracownicze.

Starosta może skierować bezrobotnego do odbycia stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia - do 12 miesięcy. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą a organizatorem stażu według programu określonego w umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez starostę.

 

Czytaj także: Od czego zacząć organizację stażu, czyli podstawowej informacje dla pracodawcy
 

Do czego zaliczany jest okres odbywania stażu z urzędu pracy?

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia, ukończone okresy nauki oraz inne okresy, które na podstawie odrębnych przepisów wlicza się do okresu wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Takimi okresami są m.in. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz okres pobierania stypendium przysługującego osobie bezrobotnej odbywającej staż lub przygotowanie zawodowe na podstawie skierowania z urzędu pracy.

 

Czytaj także: Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej

 

Do czego nie jest wliczany okres odbywania stażu?

Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że pracownik, który odbył staż z urzędu pracy, a następnie podjął pierwszą pracę w życiu, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, będzie nabywał prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Sytuacja takiego pracownika nie będzie zatem różnić się pod tym względem od sytuacji pracownika, który podjął pierwszą pracę w życiu, nigdy nie odbywając stażu z urzędu pracy. Okres odbywania stażu zostanie doliczony jednak do 10 lat pracy, których przepracowanie uprawnia do 26 dni urlopu. Pracownik taki szybciej osiągnie zatem lata pracy, które wpłyną na zwiększenie wymiaru jego urlopu.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Umowa o pracę tymczasową a uprawnienia pracownicze
  Czym jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

 • Zakładowy staż pracy a okres wypowiedzenia
  Co to jest zakładowy staż pracy? Jak go liczyć? Jaki ma on wpływ na okres wypowiedzenia? Odpowiadamy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Dni wolne w trakcie odbywania stażu
  Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

 • Czy staż jest płatny?
  Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy to oznacza, że za staż nie otrzymasz wynagrodzenia? Wyjaśniamy.

 • Niepełny wymiar etatu a uprawnienia pracownicze
  Jak zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy wpływa na staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze? Odpowiadamy.

 • Absolwent na rynku pracy, czyli sposoby na zdobycie umiejętności praktycznych
  Poszukiwanie pierwszej pracy nie jest łatwym zadaniem. Chcąc zdobyć doświadczenie w zawodzie potrzebna jest praca, ale pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników bez doświadczenia. Jakie są zatem inne sposoby na uzyskanie potrzebnych umiejętności bez nawiązywania stosunku pracy? Oto dwa rozwiązania, którymi warto się zainteresować.

 • Od czego zacząć organizację stażu, czyli podstawowe informacje dla pracodawcy
  Potrzebujesz pracownika, którego kwalifikacje będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami? Skorzystaj z pomocy urzędu pracy i zorganizuj staż w swojej firmie. Oto kilka przydatnych informacji.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy