Back

Renta szkoleniowa z ZUS

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-20

Osoba, która ze względu na niezdolność do pracy w swoim zawodzie zmuszona jest do przekwalifikowania, może starać się o rentę szkoleniową. Świadczenie to przyznawane jest przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Prześledziliśmy je dokładnie.

Osoby ubiegające się o świadczenie w postaci renty szkoleniowej z ZUS to osoby niezdolne do pracy, posiadające wymagany okres składkowy i nieskładkowy.

Jako niezdolną do pracy określa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy, nawet po przekwalifikowaniu.

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi odpowiednio:

 • 1 rok, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

 

Niepełny okres składkowy i nieskładkowy

Nieosiąganie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych nie zawsze jest równoznaczne z brakiem możliwości starania się o rentę szkoleniową.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie była zgłoszona do ubezpieczenia:

 • przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu nauki w szkole (podstawowej, ponadgimnazjalnej, wyższej) oraz
 • do dnia powstania niezdolności do pracy posiadała okresy składkowe, wtedy warunek posiadanego stażu pracy uważa się za spełniony.

 

Czytaj także: Szkolenia dla osób bezrobotnych

 

Kiedy okres składkowy i nieskładkowy nie obowiązuje?

Przyznawanie renty szkoleniowej odbywa się niezależnie od warunku osiągania odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego w sytuacji, jeśli niezdolność do pracy jest skutkiem:

 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • wypadku przy pracy,
 • choroby zawodowej.

 

Wysokość renty szkoleniowej

Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy i wynosi 75% podstawy wymiaru renty. W przypadku niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta wypłacana jest z funduszu wypadkowego i wynosi 100% podstawy wymiaru renty.

 

Czytaj także: Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

 

Okres pobierania renty szkoleniowej

Wniosek o rentę składa się do ZUS nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Decyzja jest wydawana w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Po otrzymaniu decyzji, ubezpieczony kierowany jest do powiatowego urzędu pracy, który przedstawia oferty kursów i szkoleń służących przekwalifikowaniu zawodowemu. W czasie nabywania nowych umiejętności takiej osobie przysługuje renta szkoleniowa, która początkowo przyznawana jest na 6 miesięcy. Dopiero na podstawie wniosku starosty okres ten może ulec:

 • wydłużeniu o kolejne 30 miesięcy niezbędne do uzyskania nowych kwalifikacji lub
 • skróceniu, jeśli starosta nie ma możliwości przekwalifikowania zawodowego, osoba pobierająca rentę nie rokuje odzyskaniem zdolności do pracy lub nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie renty szkoleniowej udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

https://www.zus.pl/renta-szkoleniowa

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/renta-szkoleniowa-czym-jest-komu-przysluguje-jak-ja-uzyskac/78x4977


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Na co przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? [INFOGRAFIKA]
  Pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych mogą wystąpić do urzędu pracy o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na jakiego rodzaju działania można przeznaczyć pozyskane środki? Sprawdźcie sami.

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2023
  Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy, od 26 kwietnia 2023 r. zmienił się nie tylko wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem, ale zmianie uległy również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, ile wynosi aktualny wymiar urlopu.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy