Powrót

Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwentów polskich uczelni

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-17

Cudzoziemcy, absolwenci polskich uczelni, którzy po zakończeniu nauki planują szukać pracy lub rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce mogą w związku z tym ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Co warto o nim wiedzieć? Na jaki okres jest udzielane takie zezwolenie? Odpowiadamy.

Przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy należy szukać przede wszystkim w ustawie o cudzoziemcach. W art. 186 tego dokumentu czytamy m.in. zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium.

 

Warunki, które trzeba spełnić

W ustawie o cudzoziemcach czytamy również o warunkach, które musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni, który zamierza po studiach szukać pracy lub otworzyć działalność gospodarczą w RP. Zgodnie z przepisami wnioskujący powinien:

 • posiadać ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mieć zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 • posiadać wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu.

 

Czytaj także: Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?

 

Niezależnie od tego powinien przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych na polskiej uczelni.

 

Na jaki okres udziela się takiego zezwolenia?

Zezwolenia na pobyt czasowy są najczęściej wydawane na maksymalnie trzy lata. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwentów polskich uczelni, którzy chcą w Polsce szukać pracy lub otworzyć działalność gospodarczą po studiach jest inaczej. Tego zezwolenia udziela się na okres 9 miesięcy.

Ponadto o takie zezwolenie można wnioskować tylko raz, bezpośrednio po zakończeniu studiów lub prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Warto wiedzieć

Zgodnie z informacją na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jeżeli cudzoziemiec (absolwent polskiej uczelni), któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z poszukiwaniem pracy lub planowaniem otwarcia działalności gospodarczej, znajdzie już pracę lub otworzy działalność gospodarczą powinien o tym fakcie poinformować wojewodę, który wydał to zezwolenie.

Chodzi o to, że ustała okoliczność (poszukiwanie pracy, planowanie otwarcia działalności gospodarczej), na którą wydano zezwolenie.

Cudzoziemiec ma 15 dni na poinformowanie wojewody o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu czytamy:

„Jeżeli nie złożysz nowego wniosku wskazującego nowe okoliczności pobytu w Polsce, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.”

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy

 

Jeżeli w trakcie procedury o udzielenie zezwolenia na pobyt w celu poszukiwania pracy cudzoziemiec znajdzie ją powinien złożyć pisemną prośbę o przekwalifikowanie wniosku z poszukiwania pracy na wykonywanie pracy. Posiadając dyplom ukończenia polskiej uczelni w trybie stacjonarnym nie musi uzupełniać informacji starosty. Wystarczy, że złoży załącznik nr 1 podpisany przez pracodawcę oraz dodatkową dopłatę skarbową w wysokości 100 zł.

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Urząd Wojewódzki w Poznaniu.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Lipiec 2024 r.
  1 lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydłuża ona legalny pobyt obywateli Ukrainy w RP i wprowadza zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w RP.

 • Cudzoziemiec a zgubiony paszport z ważną wizą. Co należy zrobić?
  Wiza uprawnia cudzoziemca do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. Ma ona formę naklejki, którą umieszcza się w dokumencie podróży (najczęściej paszporcie). Zdarza się, że cudzoziemiec gubi paszport i tym samym wizę, która zapewnia mu legalny pobyt. Co wtedy? Gdzie cudzoziemiec powinien szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Praca obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową po 23 lutego 2022 r.
  Pracę cudzoziemców w Polsce legalizują zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. 24 lutego 2022 r. wprowadzono kolejną możliwość, dotyczącą obywateli Ukrainy, czyli powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co warto wiedzieć o tej formie legalizacji pracy? Odpowiadamy.

 • Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?
  Po złożeniu kompletnego wniosku o pobyt w Polsce, cudzoziemiec otrzymuje od urzędu wojewódzkiego pieczątkę, tzw. stampilę. Co ona potwierdza i gdzie jej szukać? Dlaczego jest taka ważna, szczególnie dla potencjalnego pracodawcy?

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy