Powrót

Sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem a urlop wypoczynkowy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-12-28

Zgodnie z przepisami, jeśli pracownik zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego, dochodzi do przerwania urlopu. Zwolnienie lekarskie jest bowiem nadrzędne. Co w sytuacji, jeśli podczas urlopu wypoczynkowego zachoruje dziecko pracownika? Czy urlop również zostaje przerwany? Podpowiadamy!

Zwolnienie lekarskie może otrzymać pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym w razie potrzeby sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Z tego uprawnienia może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, lecz nie mogą sprawować takiej opieki w tym samym czasie.

 

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego

Jeśli w trakcie urlopu wypoczynkowego zachoruje dziecko pracownika, może on wziąć zwolnienie lekarskie, ale urlop pracownika nie jest przerywany z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

W takim przypadku pracownik nie zachowuje prawa do zasiłku opiekuńczego za okres choroby dziecka, ponieważ może zapewnić dziecku opiekę, gdyż przebywa na urlopie wypoczynkowym, a za okres urlopu przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

 

Czytaj także: Praca na urlopie wychowawczym

 

Choroba dziecka przed zaplanowanym urlopem

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy dziecko pracownika zachoruje przed planowanym urlopem, a w dniu rozpoczęcia planowanego urlopu pracownik będzie jeszcze przebywał na zasiłku opiekuńczym w związku z opieką nad chorym dzieckiem. W takim przypadku pomocny będzie art. 165 Kodeksu pracy, który stanowi, że jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop pracownika na późniejszy termin. 

Należy przy tym pamiętać, że urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika, co oznacza, że pracodawca może, ale nie musi go udzielić w terminie, o który wnioskuje pracownik.

 

Czytaj także: Zwolnienie lekarskie- czy można je skrócić?

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Odprawa pieniężna a urlop wychowawczy
  Odprawa pieniężna, tzw. odprawa ekonomiczna, kojarzona jest najczęściej ze zwolnieniami grupowymi. Może być ona również przyznana (po spełnieniu odpowiednich warunków) pracownikowi, którego objęło zwolnienie indywidualne. Czy w sytuacji, gdy zatrudniony przebywa na urlopie wychowawczym, ma prawo do tego świadczenia? Odpowiadamy.

 • Zmiana czasu a wynagrodzenie
  Koniec marca oznacza zmianę czasu z zimowego na letni. Podpowiadamy, czy przesunięcie wskazówek w zegarach ma wpływ na wynagrodzenie.

 • Czy wizyta w WCR w czasie godzin pracy to powód do usprawiedliwionej nieobecności w miejscu zatrudnienia?
  Czy pracownik, który został wezwany do stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji w czasie pracy ma usprawiedliwioną nieobecność? Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić mu za ten czas wynagrodzenie? Odpowiadamy.

 • Takie zachowanie jest niedopuszczalne! Sprawdź, jakie są przejawy molestowania
  Mówiąc o naruszaniu praw pracownika można wyróżnić dwie formy molestowania. Jest to molestowanie i molestowanie seksualne. Podpowiadamy, jakie są różnice i jak wyrazić sprzeciw wobec niepożądanego zachowania.

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - co warto wiedzieć?
  Którzy pracodawcy muszą utworzyć ZFŚS? Na co można przeznaczyć środki z Funduszu? Kto jest uprawniony do korzystania z należnych świadczeń socjalnych? Odpowiadamy.

 • Jak traktować pracowników, aby nie naruszać ich praw?
  Kodeks pracy gwarantuje pracownikom równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności nakazu równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Sprawdź, jakie przesłanki mogą świadczyć o dyskryminacji w zatrudnieniu, a kiedy „faworyzowanie” pracownika jest dopuszczalne.

 • Co się kryje pod pojęciem "inna praca zarobkowa"?
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza rozróżnienie między „zatrudnieniem” a „inną pracą zarobkową”. Na czym polega różnica i co się kryje pod pojęciem „inna praca zarobkowa”? Odpowiadamy.

 • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  Przepisy Kodeksu pracy określają prawa i obowiązki pracowników. Przede wszystkim po to, by ich chronić. Ciężkie naruszenie praw pracownika stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę, a niektóre z wykroczeń przeciwko prawom pracownika mogą być podstawą do nałożenia na pracodawcę kary grzywny.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy