Powrót

Rozliczenie dofinansowania z WUP [Tarcza Antykryzysowa]

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, po zakończeniu wsparcia powinni się z niego rozliczyć. Podpowiadamy jak to zrobić i jakie dokumenty przesłać do wojewódzkich urzędów pracy.

Zgodnie z zasadami, przedsiębiorca korzystający z dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP) powinien złożyć do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał świadczenie, przez okres pobierania tych świadczeń. Sprawozdanie składa się do 30 dni od dnia otrzymania na konto ostatniej transzy dofinansowania.

 

Jakie dokumenty należy przesłać do rozliczenia?

Po upływie okresu pobierania świadczeń z FGŚP, przedsiębiorca powinien złożyć do WUP:

 • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku, w oparciu o który podmiot złożył wniosek,
 • wykaz pracowników w formie rozliczenia otrzymanej pomocy (wzór dostępny na stronie PSZ wraz z instrukcją do przygotowania wykazu),
 • wyciąg bankowy  obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników, bądź inny równoważny zbiorczy dokument potwierdzający wypłaty wynagrodzeń na poszczególnych pracowników za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia,
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymywania pomocy,
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymywania pomocy.

Wojewódzkie urzędy pracy wymagają także wysłania formularzy rozliczeniowych, dostępnych na stronach urzędów (linki poniżej).

 

W jaki sposób przesłać dokumenty?

Wojewódzkie urzędy pracy na swoich stronach internetowych informują o sposobie przesyłania dokumentów (instrukcję można pobrać tutaj).

 

Kontakt do wojewódzkich urzędów pracy - linki

Wojewódzkie urzędy pracy na swoich stronach internetowych zamieściły informacje na temat sposobu rozliczania środków otrzymanych na ochronę miejsc pracy. Aby ułatwić do nich dostęp zebraliśmy je w formie listy:

1. WUP w Białymstoku – LINK

2. WUP w Opolu – LINK

3. Dolnośląski WUP - LINK

4. WUP w Łodzi - LINK

5. WUP w Kielcach - LINK

6. WUP w Rzeszowie – LINK

7. WUP w Poznaniu - LINK

8. WUP w Katowicach – LINK

9. WUP w Gdańsku – LINK

10. WUP w Krakowie – LINK

11. WUP w Warszawie – LINK

12. WUP w Lublinie – LINK

13. WUP w Toruniu – LINK

14. WUP w Olsztynie – LINK

15. WUP w Szczecinie – LINK

16. WUP w Zielonej Górze – LINK

 

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub za pomocą elektronicznych kanałów kontaktu (e-mail, czat, Messenger) z Zieloną Linią – infolinią urzędów pracy.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny osoby bezrobotnej
  Jednym z praw, jakie nabywa osoba bezrobotna jest prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Bezrobotny może również zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny.

 • Podróż służbowa
  Zlecono Ci wyjazd służbowy? Jak liczyć delegacje i jakie zasady obowiązują w przypadku rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych? Sprawdź co powinieneś wiedzieć przed planowanym wyjazdem!

 • Jak policzyć okres pracy na oświadczeniu?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jak prawidłowo policzyć ten okres?

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej, różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej czy opieki nad dziećmi. Kto jest uprawniony do tych świadczeń i kiedy możemy z nich skorzystać?

 • Zwolnienia grupowe
  W ostatnim czasie, w związku pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy wywołanym przez COVID-19, wzrosła liczba zwolnień grupowych. Warto wiedzieć, kiedy pracodawca może przeprowadzić zwolnienie grupowe oraz jakie prawa ma pracownik.

 • Dokument tożsamości. Co nim jest, a co nie jest?
  Pojawiające się w wielu formularzach oraz w trakcie załatwiania spraw urzędowych pojęcie „dokument tożsamości” budzi czasem zastanowienie i wątpliwości. Który dokument nim jest, a który nie ?

 • Ergonomia to priorytet [NOWY WYWIAD]
  Ergonomia, ergonomia i jeszcze raz ergonomia – mówi Ida Mikołajska. Zdaniem architektki to właśnie tą cechą powinniśmy się, przede wszystkim, kierować wybierając meble biurowe. Na co jeszcze zwrócić uwagę aranżując biuro?

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika
  Nagroda jubileuszowa jest premią pieniężną dla pracownika z wieloletnim stażem. Jaki staż pracy uprawnia do otrzymania takiej nagrody i komu ona przysługuje?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.