Powrót

Prawo do błędu przedsiębiorcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-06-03

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo Przedsiębiorców, która daje przedsiębiorcom prawo do popełnienia błędu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy (osobie fizycznej) za naruszenie przepisów nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz nakaz usunięcia tego naruszenia w wyznaczonym terminie.

Zmiana w przepisach jest spowodowana faktem, iż większość naruszeń popełniają początkujący przedsiębiorcy, dlatego zapis ten dotyczy osób fizycznych, które niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą i ich pomyłki nie wynikają ze złej woli, lecz mają charakter nieintencjonalny.

 

Kto może skorzystać z prawa do błędu?

Prawo do błędu obejmuje przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy naruszyli przepisy prawa w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy już kiedyś prowadzili działalność gospodarczą, ale ją zamknęli lub zawiesili. W tym przypadku, by móc skorzystać z tej możliwości, od zamknięcia lub zawieszenia musi minąć co najmniej 36 miesięcy.

 

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca naruszy przepisy?

Jeśli przedsiębiorca, objęty prawem do błędu, naruszy przepisy związane z prowadzeniem działalności, wtedy właściwy organ wszczyna postępowanie mandatowe lub wymierza administracyjną karę pieniężną. Przedsiębiorca oprócz opłacenia grzywny zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz eliminację skutków tych naruszeń, jeśli takie wystąpiły. Jeżeli przedsiębiorca zastosuje się do tej procedury i spełni warunki, wtedy:

 • nie będzie on podlegać karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa,
 • właściwy organ odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca, jeszcze przed wezwaniem właściwego organu, dobrowolnie usunie naruszenia prawa oraz ich skutki oraz powiadomi o tym organ, wtedy nie zostanie on ukarany, jedynie pouczony. Jeżeli naruszenie przepisów wystąpiło w ciągu 12 miesięcy, ale trwało ono także po tym okresie, przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z prawa do błędu.

 

Kiedy prawo do popełnienia błędu nie będzie miało zastosowania?

Prawo do błędu to rozwiązanie, którego nie można zastosować do wszystkich rodzajów naruszeń prawa. Przepisy jasno określają, iż są sytuacje, w których przedsiębiorca nie będzie miał możliwości skorzystania z tej opcji. Oto one:

 • naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone już przez przedsiębiorcę w przeszłości,
 • naruszenie przepisów prawa jest rażące,
 • nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub wywołały one nieodwracalne skutki,
 • konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • naruszenie przepisów prawa polega na działaniu bez uzyskania wymaganych koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia, jeśli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania lub na działaniu niezgodnym z wydanymi pozwoleniami,
 • przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,

www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy

www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-przyjazne-prawo


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nowoczesna Gospodarka: 2019 rok pod znakiem małych firm usługowych
  W 2019 r. najwyższą dynamikę wzrostu odnotowały w Polsce małe firmy usługowe, które zwiększyły zatrudnienie aż o 8,26 proc. w stosunku do 2018 r. Zdecydowane wyhamowanie nastąpiło natomiast w sektorze produkcyjnym, gdzie w IV kw. 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o zaledwie 2,94 proc. – jest to najniższy wynik w 8-letniej historii raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce” przygotowanego przez ADP Polska.

 • [#KORONAWIRUS] Tarcza antykryzysowa
  Poniżej publikujemy linki do informacji nt. wsparcia przedsiębiorców, które realizowane jest przez powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy.

 • O jaką pomoc w ramach tarczy antykryzysowej możesz starać się w WUP, PUP i ZUS?
  Tarcza antykryzysowa, to pakiet form wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej.

 • Programy specjalne urzędów pracy
  Programy specjalne to narzędzie wsparcia dla osób, którym najtrudniej znaleźć i utrzymać pracę lub zaistnieć na rynku pracy. Mogą one być realizowane po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy.

 • Badanie: firmy w Polsce niegotowe na kryzys. Kluczowe zarządzanie reputacją [PIERWSZE WNIOSKI]
  Zdaniem prawie 95 proc. dyrektorów komunikacji w Polsce reputacja ma wpływ na wyniki finansowe i chroni markę w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie 44 proc. badanych przewiduje, że w ciągu trzech lat ich firmę może spotkać kryzys wizerunkowy – wynika z pierwszego w Polsce badania na temat zarządzania reputacją, które objęło dyrektorów komunikacji największych firm z 10 sektorów gospodarki. Projekt prowadzony przez agencję On Board Think Kong swoim patronatem objęły Konfederacja Lewiatan i Uniwersytet Warszawski.

 • Urlop bezpłatny
  Pracownik ma prawo wystąpić do pracodawcy o udzielenie urlopu bezpłatnego. Pracodawca może udzielić takiego urlopu pracownikowi tylko na jego wniosek. Czy to się jednak opłaca?

 • Nowe przepisy dotyczące rejestracji w urzędzie pracy
  Z dniem 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące rejestracji w powiatowych urzędach pracy. Nowe przepisy określają szczególne zasady przy tzw. prerejestracji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w trakcie trwania epidemii koronawirusa.

 • Równouprawnienie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą stosunku pracy. Jakie przepisy prawa to gwarantują i jak równouprawnienie w zatrudnieniu wygląda w praktyce?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.