Powrót

PUP Piaseczno - Doręczenia elektroniczne

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od 1.07.2022 r. wszelkie podania/pisma/wnioski/informacje/wyjaśnienia należy przesyłać na adres do doręczeń elektronicznych, natomiast przesyłanie ich na adres poczty elektronicznej (e-mailem) pozostawia się bez rozpoznania.

Pisma do urzędu można kierować przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /pup-piaseczno/SkrytkaESP lub za pośrednictwem: www.praca.gov.pl wybierając Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie.

Wszyscy posiadający elektroniczny certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany na platformie ePUAP mogą przesyłać korespondencję za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na adres skrytki:  /pup-piaseczno/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na portalu odpowiedni do sprawy formularz.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie muszą być podpisane bezpiecznym certyfikowany podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym) lub profilem zaufanym na platformie ePUAP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć limitów obsługiwanych przez platformy  www.epuap.gov.pl i www.praca.gov.pl.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP i uzyskać profil zaufany.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Podpis zaufany, potwierdzony profilem zaufanym, zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Aby uzyskać Profil zaufany należy:
I sposób – dla wszystkich obywateli:

  • zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  • wypełnić wniosek o założenie profilu,
  • udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (bank, US, ZUS, oddział NFZ). 
II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
  • zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  • wypełnić wniosek o założenie profilu,
  • potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie, 20.06.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.