Powrót

PUP Legnica - Środki na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, iż od dnia 15.01.2024 r. będą przyjmowane wnioski w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz w ramach środków Funduszu Pracy (limit podstawowy).

Nabór wniosków będzie prowadzony nie później niż do dnia 31.10.2024 r. Termin ten może ulec skróceniu (np. w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie tej formy wsparcia), o czym Urząd poinformuje poprzez  zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej.

Posiedzenia Komisji opiniujących wnioski będą się odbywały w terminach do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania środków zostanie wydana również w ww. terminie.

Zgodnie z założeniami na 2024 rok kwota dofinansowania o jaką będzie można się ubiegać wynosi średnio 28 000 zł.

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. poz. 1543).

Druk wniosku i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest do pobrania na stronie internetowej www.legnica.praca.gov.pl/dokumenty do pobrania.

Wnioski będą przyjmowane następująco:

  • osobiście
  • od bezrobotnych zarejestrowanych w Legnicy - adres: 59-220 Legnica ul. Gen. Władysława Andersa 2 (pokój nr 7, I piętro),
  • od bezrobotnych zarejestrowanych w Chojnowie - adres: 59-225 Chojnów Rynek 20 (pokój nr 6, parter).
  • pocztą – adresy jw.,
  • drogą elektroniczną poprzez portal www.praca.gov.pl/inne pismo do urzędu  lub skrzynkę podawczą ePUAP (złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym).

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej muszą posiadać indywidualny plan działania (IPD), przygotowywany przez doradcę klienta z Powiatowego Urzędu Pracy z Legnicy przy udziale bezrobotnego. W przypadku pytań w sprawie IPD proszę kontaktować się telefonicznie ze swoim doradcą klienta.

Mając na celu kompleksowe wsparcie, wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną skierowani na szkolenie „ABC prowadzenia działalności gospodarczej"  zwiększające kompetencje w zakresie prowadzenia własnej firmy. Szkolenie jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów:

  • w Legnicy tel. 76/ 722-52-45,
  • w Chojnowie tel. 76/ 754-43-76.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, 23.02.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.