Powrót

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-29

Kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo, a kiedy możesz się ubezpieczyć dobrowolnie? Odpowiadamy.

Do ubezpieczeń społecznych zaliczają się ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Mogą one być obowiązkowe albo dobrowolne.

 

Jeżeli jesteś: pracownikiem – obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.

 

Jeżeli:

 • wykonujesz umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług albo współpracujesz przy wykonywaniu tych umów,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy jej prowadzeniu (osoba współpracująca: małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, macocha i ojczym oraz osoba przysposabiająca, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, umowie agencyjnej lub umowie zlecenia),
 • jesteś osobą duchowną

– obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie dobrowolne.

 

Jeżeli:

 • pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, lub
 • przebywasz na urlopie wychowawczym i nie masz prawa do emerytury lub renty czy innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
 • pobierasz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna,
 • jesteś członkiem rady nadzorczej i pobierasz wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji

– obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli nie jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi możesz przystąpić do nich dobrowolnie. Nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.  
Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje Cię,  jeśli masz  ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obowiązkowe albo dobrowolne).
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe możesz mieć tylko wtedy, gdy jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) (Art. 6, art. 11 i art. 12).

Źródło:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jak zatrudnić nianię i uzyskać finansowanie składek ZUS
  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę uaktywniającą! Składki może sfinansować budżet państwa, dzięki czemu niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość.

 • Czasowa niezdolność do pracy a świadczenia wypłacane przez pracodawcę
  Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

 • Aneks do umowy o pracę – kiedy można go zastosować?
  Zawarcie umowy o pracę nie oznacza, że warunki zatrudnienia nie mogą ulec zmianie. Pracodawca ma prawo zmodyfikować postanowienia umowy o pracę, jednak pracownik nie musi się z nimi zgodzić. Podpowiadamy, w jakich przypadkach pracodawca może zastosować aneks do umowy o pracę bez konieczności zawierania nowej umowy.

 • Doradca klienta dla osoby bezrobotnej
  Funkcję doradcy klienta w powiatowym urzędzie pracy może pełnić osoba zatrudniona w tej instytucji jako: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego czy też specjalista ds. programów.

 • Umowa na czas określony a ciąża
  Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będące w ciąży, często zastanawiają się, czy umowa zawarta na czas określony zostanie przedłużona, gdy urodzi się dziecko. Podpowiadamy kiedy taka umowa może być przedłużona oraz czy kobieta nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 • Dorabiasz do renty lub emerytury? Sprawdź nowe limity
  Przejście na emeryturę nie oznacza zakazu dalszej pracy na etacie czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny mają możliwość dorobienia sobie do przyznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia bez żadnych limitów. Inaczej jest w przypadku osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę – ich obowiązują pewne ograniczenia.

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z rodzicielstwem
  Dla rodzica, który chce pozostać aktywny zawodowo, obniżenie wymiary etatu jest sporym udogodnieniem. Podpowiadamy, kto z takiego przywileju może skorzystać.

 • Uprawnienia pracownicze ojców związane z rodzicielstwem
  Narodziny dziecka wciąż jeszcze kojarzą się z odejściem pracującej matki na urlop macierzyński czy wychowawczy. Warto przypomnieć, że uprawnienia rodzicielskie przysługują również ojcom, którzy coraz chętniej z nich korzystają. Podpowiadamy, z jakiego urlopu mogą skorzystać ojcowie.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.