Powrót

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-29

Kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo, a kiedy możesz się ubezpieczyć dobrowolnie? Odpowiadamy.

Do ubezpieczeń społecznych zaliczają się ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Mogą one być obowiązkowe albo dobrowolne.

 

Jeżeli jesteś: pracownikiem – obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.

 

Jeżeli:

 • wykonujesz umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług albo współpracujesz przy wykonywaniu tych umów,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy jej prowadzeniu (osoba współpracująca: małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, macocha i ojczym oraz osoba przysposabiająca, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, umowie agencyjnej lub umowie zlecenia),
 • jesteś osobą duchowną

– obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie dobrowolne.

 

Jeżeli:

 • pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, lub
 • przebywasz na urlopie wychowawczym i nie masz prawa do emerytury lub renty czy innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
 • pobierasz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna,
 • jesteś członkiem rady nadzorczej i pobierasz wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji

– obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli nie jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi możesz przystąpić do nich dobrowolnie. Nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.  
Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje Cię,  jeśli masz  ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obowiązkowe albo dobrowolne).
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe możesz mieć tylko wtedy, gdy jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) (Art. 6, art. 11 i art. 12).

Źródło:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
  Gdy mówimy o przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę powinniśmy sięgnąć do artykułów 231, 231a i 232 Kodeksu pracy. Jakie obowiązki ma poprzedni i nowy pracodawca? Jakie prawa przysługują w tej sytuacji pracownikom? Odpowiadamy.

 • Działalność gospodarcza a rejestracja w urzędzie pracy
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej? Odpowiadamy.

 • Umowa o pomocy przy zbiorach
  Umowa o pomocy przy zbiorach jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, którą regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ten typ umowy może okazać się pomocnym narzędziem dla rolników zajmujących się uprawą określonych roślin. Podpowiadamy, kto i kiedy może się na nią zdecydować oraz jakie obowiązki rodzi po stronie przedsiębiorcy.

 • Odpowiedzialność materialna pracownika
  Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach Kodeksu pracy.

 • Człowiek powinien mieć poczucie, że jest do czegoś potrzebny [WYWIAD]
  O szukaniu pracy, pisaniu książki, wycieczkach rowerowych, ekologii, zapomnianych zawodach rozmawiamy z Wojciechem Koronkiewiczem, dziennikarzem i rowerzystą.

 • Umowa o pracę - zmiana warunków i powierzenie innej pracy
  Umowa o pracę jest najpopularniejszym rodzajem nawiązania stosunku pracy. Zdarzają się przypadki, że w trakcie trwania umowy pracodawca chce zmienić warunki pracy, zawarte w dokumencie. Co wtedy? I jak wygląda sytuacja przy tymczasowym powierzeniu innej pracy?

 • Świadectwo pracy – co powinno zawierać?
  Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym po zakończeniu stosunku pracy, potwierdzającym zatrudnienie danej osoby. Podpowiadamy, co powinno zawierać świadectwo pracy.

 • Terminarz przyjmowania wniosków w ramach tarczy antykryzysowej
  Do kiedy firmy mogą składać wnioski do urzędów pracy?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.