Powrót

Indywidualny plan działania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-15

Twój plan na powrót na rynek pracy!

W pierwszej kolejności, niezwłocznie po rejestracji ze statusem osoby bezrobotnej, urząd pracy określa dla Ciebie profil pomocy, do którego przypisane będą usługi oraz formy wsparcia, z których możesz skorzystać w celu powrotu do aktywności zawodowej.

Na profilu pomocy się jednak nie kończy. W ciągu maksymalnie 60 dni od daty ustalenia profilu pomocy doradca klienta, przy Twoim udziale, przygotowuje dla Ciebie indywidualny plan działania.

Plan działania, czyli…

Indywidualny plan działania jest zbiorem działań obejmującym przewidziane dla danej osoby bezrobotnej usługi i instrumenty rynku pracy, za pomocą których bezrobotny wróci do aktywności zawodowej.

Plan ustalany jest, jak zostało wspomniane wcześniej, przez doradcę klienta przy udziale zainteresowanej osoby – bezrobotnego i jest on powiązany z ustalonym wcześniej profilem pomocy. Oznacza to, że zakres planu powinien być dostosowany do ustalonego wcześniej profilu pomocy i przypisanych do niego form wsparcia.

Indywidualny plan działania składa się ze zdefiniowanych działań możliwych do zastosowania przez urząd pracy jak również planowane działania do realizacji przez bezrobotnego. Określonym działaniom przypisane są planowane terminy ich realizacji. W planie zawarte są również informacje na temat kontaktów osoby bezrobotnej z pracownikami urzędu: forma, liczba oraz terminy.

Kontakt w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji przewidzianych dla Ciebie działań może być realizowany w formie spotkań, rozmów telefonicznej lub wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Czas realizacji indywidualnego planu działania uzależniony jest od określonego wcześniej profilu pomocy i może wynosić 180, 540 lub 720 dni.  

Korekty w indywidualnym planie działania

Jeśli w trakcie figurowania w rejestrze osób bezrobotnych Twoja sytuacja ulegnie zmianie, doradca klienta w porozumieniu z Tobą może dokonać zmiany w przygotowanym planie działania.

Indywidualny plan działania może zostać przygotowany również dla osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako poszukujący pracy

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych i inne świadczenia z urzędu pracy w zeznaniu PIT
  PIT z urzędu pracy i rozliczenie roczne

 • Obowiązki bezrobotnego względem urzędu pracy
  Posiadanie statusu osoby bezrobotnej to nie tylko przywileje w postaci prawa do ubezpieczenia zdrowotnego czy korzystania z form wsparcia zatrudnienia oferowanych przez urząd pracy, ale także szereg obowiązków, z których osoba bezrobotna powinna się wywiązywać, aby zachować status. Przypominamy, jakie obowiązki wynikają z posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz jakie konsekwencje może nieść za sobą niewywiązywanie się z tych obowiązków.

 • Status osoby bezrobotnej a zaległe wynagrodzenie
  Osoba bezrobotna ma obowiązek w terminie 7 dni zgłosić do urzędu pracy osiągnięcie przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia. Co w przypadku, jeśli wypłata będzie miała miejsce już po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy? Sprawdź, kiedy zaległe wynagrodzenie nie wpłynie na status bezrobotnego.

 • Okresowe wyrejestrowanie z urzędu pracy
  Osoby, które rejestrują się w powiatowym urzędzie pracy oprócz praw mają również obowiązki. Ich przestrzeganie to gwarancja korzystania z dostępnych rodzajów wsparcia, jakie zapewnia im ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Okresy wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych
  Zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź uzależniona jest od sumy Twoich okresów uprawniających do zasiłku. Sprawdź, w jakiej wysokości świadczenie otrzymasz!

 • Odmowa zasiłku
  Przedstawiamy najczęstsze przyczyny odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy