Powrót

Informowanie urzędu o podjęciu pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-05-15

Kto informuje urząd pracy o podjęciu pracy przez bezrobotnego, pracodawca czy bezrobotny? W jakim terminie należy wysłać informację do urzędu? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Wyjaśniamy.

Osoba bezrobotna, która podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową powinna poinformować o tym urząd pracy w terminie 7 dni. Obowiązek informacyjny należy spełnić niezależnie od tego, jak długo podpisana umowa będzie obowiązywała.

 

Jak poinformować?

O podjęciu pracy można poinformować urząd elektronicznie korzystając ze strony praca.gov.pl. W tym celu po zalogowaniu się na swoje konto należy wybrać zakładkę „Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy”. Znajduje się tam formularz o nazwie  „Zgłoszenie podjęcia pracy (PSZ-ZPP)”. Po jego wypełnieniu, dodaniu załącznika w postaci zdjęcia lub skanu podpisanej umowy oraz uwierzytelnieniu profilem zaufanym, następuje wysłanie dokumentu. Jeśli proces przebiegnie prawidłowo, wniosek będzie można odszukać w zakładce „Dokumenty wysłane”, a dodatkowo system prześle e-mail z potwierdzeniem wysyłki.

Informację o podjęciu pracy można złożyć również  w formie papierowej osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać ją pocztą tradycyjną. Przesłanie informacji o podjęciu pracy jest równoznaczne z wyrejestrowaniem z urzędu pracy.

 

Czytaj także: Praca na próbę – czy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia?

 

Otwarcie firmy a informowanie urzędu

Analogiczny obowiązek informacyjny pojawia się w sytuacji, gdy zarejestrowany bezrobotny otwiera działalność gospodarczą. Urząd pracy powinien otrzymać informację o tym fakcie w terminie do 7 dni. Korzystając z praca.gov.pl należy wtedy wybrać formularz „Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej (PSZ-ZRDG)”.

 

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny. Jeśli jednak dopełni on tego obowiązku po terminie, ale jeszcze przed dniem rozpoczęcia kontroli, nie będzie podlegał wspomnianej karze.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Przychody osoby bezrobotnej
  Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy) to m.in. taka, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ponadto zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Czy taka osoba może osiągać przychód z innego tytułu niż praca? Odpowiadamy.

 • Status bezrobotnego a nieruchomość rolna
  Czy osoba, która posiada nieruchomość rolną może zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego? Odpowiadamy.

 • Działalność nierejestrowa – nowy próg przychodów
  Działalność nierejestrowa, czyli nieewidencjonowana, to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Sprawdź, jaki przychód możesz osiągnąć z działalności nierejestrowej i jaki ma to wpływ na status osoby bezrobotnej.

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem przysługującym bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy podjęli samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Co według przepisów oznacza zatrudnienie i inna praca zarobkowa? Odpowiadamy.

 • Bezrobotny vs. poszukujący pracy [INFOGRAFIKA]
  Jeśli osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy nie spełnia ustawowych warunków do nabycia statusu bezrobotnego, urząd może nadać jej status poszukującego pracy. Czym różnią się te dwa statusy? Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice.

 • Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej
  Jednym z obowiązków osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna jest przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Co się kryje pod pojęciem odpowiedniej pracy i co się stanie, gdy bezrobotny nie przyjmie oferty takiego zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy