Powrót

Działalność nierejestrowa – nowy próg przychodów

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-10

Działalność nierejestrowa, czyli nieewidencjonowana, to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Sprawdź, jaki przychód możesz osiągnąć z działalności nierejestrowej i jaki ma to wpływ na status osoby bezrobotnej.

Działalność nierejestrowa ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Aby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

 

Próg przychodu

Od lipca 2023 roku próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi 2700 zł brutto miesięcznie. Stanowi to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, która od 1 lipca 2023 wynosi 3600 zł brutto. Przed 1 lipca 2023 przychód z działalności nierejestrowej nie mógł przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Jaką działalność musisz zarejestrować?

Musisz zarejestrować działalność gospodarczą (nawet jeśli osiągane z niej przychody będą niewielkie), jeżeli działalność którą chcesz prowadzić:

 • wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. sprzedaż wyrobów alkoholowych, ochrona osób lub mienia, organizacja imprez turystycznych),
 • została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych).

 

Czytaj także: Minimalne wynagrodzenie 2023

 

Działalność nierejestrowa a status bezrobotnego

Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, ale uzyskuje przychody. Tymczasem jednym z warunków posiadania statusu bezrobotnego jest niewykonywanie innej pracy zarobkowej.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy inna praca zarobkowa to "wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych".

Zgodnie z powyższym osoba bezrobotna, żeby zachować swój status, nie może prowadzić działalności nierejestrowej w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym umowy agencyjne, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach. Zawarcie umowy tego typu spowoduje, że osoba bezrobotna będzie wykonywać inną prace zarobkową i utraci swój status.

W praktyce, jeśli działalność osoby bezrobotnej opiera się o umowy sprzedaży, to ta osoba może prowadzić działalność nierejestrową.

 

Czytaj także: Dodatek aktywizacyjny a podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

Zgodnie z definicją bezrobotnego zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, bezrobotny oznacza osobę, która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych).

Oznacza to, że aby zachować status bezrobotnego, z działalności nierejestrowej nie można osiągnąć przychodu przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, mimo zwiększenia progu dopuszczalnego przychodu z działalności nierejestrowej do 75%.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

www.biznes.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Osoba bezrobotna a podjęcie pracy lub działalności gospodarczej
  Każda osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z posiadanego statusu. Jednym z obowiązków jest zawiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy lub rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy należy to zrobić? Co warto wiedzieć? Odpowiadamy.

 • Przychody osoby bezrobotnej
  Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy) to m.in. taka, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ponadto zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Czy taka osoba może osiągać przychód z innego tytułu niż praca? Odpowiadamy.

 • Status bezrobotnego a nieruchomość rolna
  Czy osoba, która posiada nieruchomość rolną może zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego? Odpowiadamy.

 • Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]
  Osoby bezrobotne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednym z nich, i chyba najlepiej wszystkim znanym, jest zasiłek dla bezrobotnych. Jakie inne świadczenia wypłacają urzędy? Sprawdźcie sami.

 • Środki na otwarcie działalności gospodarczej w 5 krokach [INFOGRAFIKA]
  Planujesz założyć działalność gospodarczą i potrzebujesz gotówki? Oto w jaki sposób możesz dostać bezzwrotne dofinansowanie z urzędu pracy.

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Bezrobotny vs. poszukujący pracy [INFOGRAFIKA]
  Jeśli osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy nie spełnia ustawowych warunków do nabycia statusu bezrobotnego, urząd może nadać jej status poszukującego pracy. Czym różnią się te dwa statusy? Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy