Powrót

Działalność agencji zatrudnienia na rynku pracy

Na koniec 2017 r. działało 8 858 agencji pracy tymczasowej, o ponad tysiąc więcej niż w 2016 roku. Gdzie jest największy wybór agencji i jakie usługi cieszą się największą popularnością?

Najwięcej agencji działało w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Najmniej w podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Najpopularniejsze usługi agencji zatrudnienia

Najpopularniejszymi usługami świadczonymi przez agencje było pośrednictwo pracy na terenie kraju – 36 proc. oraz praca tymczasowa. Usługa pośrednictwa pracy polega na udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a pracodawcom w  pozyskaniu  pracowników o  poszukiwanych  kwalifikacjach zawodowych.

Praca tymczasowa zaś oparta jest na trójstronnej umowie, zawieranej pomiędzy agencją pracy tymczasowej, osobą szukającą zatrudnienia – pracownikiem i klientem agencji – pracodawcą użytkownikiem. W praktyce: agencja zatrudnia pracownika tymczasowego (staje się dla niego pracodawcą), a następnie kieruje go do klienta – pracodawcy użytkownika, u którego wykonywana jest praca. To agencja nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki oraz płaci wszelkie należne składki. Zawarcie tego rodzaju umowy daje takie same prawa jak w przypadku innych pracowników, pracujących na podstawie umowy, tj. prawo do urlopów wypoczynkowych, zwolnień chorobowych, a okres składkowy wliczany jest do przyszłej emerytury. Spośród wszystkich pracowników tymczasowych (863 825), 403  928 osoby zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony, co stanowi ok. 47 proc. wszystkich pracowników tymczasowych.

Najmniejszy wskaźnik usług dotyczył kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych – 12 proc.

Jak sprawdzić wiarygodność agencji?

Agencje działające legalnie posiadają wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, który prowadzą WUP-y. Aby móc działać na rynku, muszą spełniać kilka warunków: zobowiązane są do niezalegania w opłacaniu składek i podatków do ZUS i US, nie mogą być podmiotem karanym za przestępstwa i wykroczenia ani przedsiębiorstwem w upadłości. Spełnienie tych wymogów potwierdza odpowiedni certyfikat, wydawany przez marszałka województwa, na terenie którego znajduje się siedziba agencji. Dlatego przed nawiązaniem współpracy z daną agencją warto sprawdzić, czy jej wpis figuruje we wspomnianym rejestrze pod adresem www.kraz.praca.gov.pl.

W jakich branżach praca tymczasowa jest popularna?

Ze statystyk wynika, że najbardziej popularnymi zawodami były zawody fizyczne niewymagające dużych kwalifikacji: robotnik wykonujący proste prace, robotnicy pracujący przy przeładunku towarów oraz sprzedawcy sklepowi.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/7054141/INFORMACJA%20o%20dzia%C5%82.%20Agencji%20Zatrudnienia%20w%202017.pdf/63842c43-2845-4aac-b1b7-5cb9a451130c?t=1526632660519


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.