Powrót

Coaching zawodowy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-06-19

Brak satysfakcji z dotychczasowej pracy skłania czasem do refleksji nad naszą ścieżką kariery. Jedni potrafią samodzielnie odnaleźć swoją drogę, inni natomiast korzystają z pomocy profesjonalistów- coachów kariery. Jaką rolę pełnią i w jaki sposób wspierają rozwój zawodowy? Okazuje się, że w ostatnim czasie ten zawód zyskuje na popularności.

Coaching kariery to obszar nastawiony na pomoc w rozwoju kariery zawodowej. Zadaniem coacha zawodowego jest przede wszystkim pomoc w odkrywaniu umiejętności i wydobywaniu swoich zasobów w celu osiągnięcia założonych celów w obecnej lub przyszłej pracy. Coach nie daje gotowej recepty na osiągnięcie sukcesu, pomaga natomiast wyznaczyć te cele oraz odnaleźć w sobie „narzędzia” do ich realizacji.

Coacha zawodowego nie należy mylić z doradcą zawodowym, ponieważ coach nie doradza, jest przede wszystkim partnerem, który ma za zadanie pomóc danej osobie odnaleźć swoje cele i umiejętnie je zrealizować.

Coaching zawodowy ma pomagać w ocenie dotychczasowej kariery, zaplanowaniu lub zmianie ścieżki zawodowej na taką, która będzie zgodna z umiejętnościami i potrzebami klienta. 

 

Korzyści coachingu zawodowego

Pracodawca zatrudniający coacha dla swoich pracowników niewątpliwie nastawiony jest na osiągnięcie wymiernych korzyści dla swojej firmy. Jakich? Przede wszystkim,pracownicy budują w sobie wewnętrzną motywację w dążeniu do założonych celów. Jest to niewątpliwa korzyść nie tylko dla firmy, ale również dla samego pracownika, który może przeanalizować, co chce w danej organizacji osiągnąć i do czego dąży oraz co w zamian otrzymuje. Dzięki coachingowi pracownicy uczą się doskonalić swoje umiejętności oraz pokonywać swoje wewnętrzne bariery. Odpowiednie wsparcie i coaching niewątpliwie ułatwia odkrywanie własnych zasobów.

 

Rodzaje coachingu zawodowego

Istnieje kilka rodzajów coachingu zajmujących się różnymi sferami życia zawodowego:

 • coaching menadżerski – ma na celu wydobycie potencjału zawodowego menadżerów poprzez podniesienie ich satysfakcji z podejmowanych działań. Ten rodzaj coachingu kształtuje umiejętności interpersonalne menadżerów, dzięki czemu efektywniej zarządzają ludźmi. Sesje coachingu menadżerskiego najczęściej mają formę dwustronną między menadżerem a coachem.
 • coaching kadry zarządzającej (executive coaching) -  to „proces rozwoju przywództwa”, który ma na celu zwiększyć zdolności lidera w zakresie osiągania celów organizacji, którą zarządza. Zespół, kierownik oraz executive coach pracują wspólnie w celu osiągnięcia maksymalnych wyników.
 • coaching ścieżki zawodowej (career coaching) – kierowany jest do osób rozpoczynających karierę zawodową lub zdecydowanych na zmianę dotychczasowej. Ta forma coachingu pomaga odnaleźć własne wartości i zasoby oraz umiejętnie je wykorzystać.

 

Coaching zawodowy ma na celu pomóc określić nam cele i zacząć odczuwać zadowolenie z wykonywanej pracy. Ten rodzaj wsparcia niewątpliwie ułatwia przemienienie marzeń w konkretną ścieżkę, którą będziemy się kierować w życiu zawodowym. Wszystko po to, aby odczuwać zadowolenie z tego, czym się zajmujemy.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

https://tiny.pl/79rk9

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca.gov.pl – od czego zacząć?
  Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie podjęcia zatrudnienia, wysłanie pisma do urzędu. Te i wiele innych spraw można załatwić w urzędzie pracy bez wychodzenia z domu. Umożliwia to moduł praca.gov.pl. Od czego zacząć swoją przygodę z wirtualnym urzędem?

 • Zawody ze świetlaną przyszłością
  Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? To pytanie znane od niepamiętnych czasów. Zadawano je naszym rodzicom, nam, a teraz naszym dzieciom. Pytanie pozostaje takie same, zmieniają się natomiast odpowiedzi. Jakie zawody są przyszłościowe? Kim będą kiedyś najmłodsi dziś Polacy?

 • 5 sposobów na podtrzymanie dobrego samopoczucia i relacji w zespołach pracujących zdalnie
  Czy jest coś szczególnego, co powoduje, że ta firma jest świetnym miejscem pracy? Proszę podać konkretne przykłady – to otwarte pytanie zawsze pojawia się w badaniach przeprowadzanych przez Great Place to Work® na całym świecie. Polscy respondenci wskazali „atmosferę” jako wyróżnik ich miejsc pracy – tak wynika z analizy odpowiedzi pracowników na otwarte pytanie w ankietach przeprowadzonych w poprzednim roku przez Great Place to Work® w 16 krajach Europy. Solidnym fundamentem dla tej wyjątkowej atmosfery często były dobre relacje ze współpracownikami.

 • Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych
  19 czerwca 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Czym jest ten rodzaj świadczenia i komu przysługuje?

 • Mikroprzedsiębiorcy nie będą już składać wniosków o umorzenie pożyczki [Tarcza Antykryzysowa]
  Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne zmiany dotyczące pożyczki do 5 tys. złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy m.in. nie będą musieli wnioskować o jej umorzenie.

 • Korekta świadectwa pracy
  W ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa, jeżeli stwierdzi, że zawiera ono błędy lub brakuje w nim istotnych informacji.

 • Umowa lojalnościowa
  Umowa lojalnościowa, zwana inaczej umową o zakazie konkurencji, ma na celu zabezpieczenie interesów pracodawcy przed ewentualnym, niepożądanym zachowaniem aktualnie zatrudnionych osób, jak i byłych pracowników. Zakaz konkurencji reguluje art. 101 Kodeksu pracy.

 • Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w okresie epidemii
  W związku z panującym stanem epidemii SARS-CoV-2 weszły w życie zmiany w prawie, które wprowadziły szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.