Powrót

PUP Częstochowa - Nabór wniosków o staż - RPO WSL

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych odbywać się będzie otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)".

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne.
W przypadku, gdy pracodawca we wniosku o zorganizowanie stażu  zaproponuje kandydata na staż, który nie będzie spełniał powyższych kategorii, jednak będzie należał do pozostałych grup, tj.
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety

wniosek ten zostanie przyjęty do rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 13.02.2018


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.