Powrót

PUP Bytów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

Nabór wniosków prowadzić będziemy w ramach środków:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia w powiecie bytowskim III";
  • Programu Regionalnego „Gryf";
  • Funduszu Pracy.

Nabór wniosków prowadzić będziemy w terminie 17.05.2017 r. – 1.06.2017 r.

Maksymalna kwota refundacji 1 stanowiska pracy wynosi 22 000 zł (brutto).

Aby ubiegać się o refundację należy złożyć kompletny wniosek na obowiązującym druku
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 6 (pokój nr 13) lub w Filii w Miastku, ul. Gen. Sikorskiego 1 (pokój nr 13). W przypadku przesłania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego, a data i godzina wpływu wniosku do PUP.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz kartą oceny wniosku.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania refundacji wynosi 16.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 6 – Malwina Gierszewska, pokój nr 14, nr tel. 59 823 41 27.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, 19.05.2017


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.