Powrót

PUP Bytów - Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:
  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Środki z KFS na kształcenie ustawiczne będą przyznawane zgodnie z priorytetami  wydatkowania środków ustalonymi przez Ministra właściwego do spraw pracy na 2018 r., tj.:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 
Termin naboru wniosków: od 16.04.2018 r. do 27.04.2018 r.

Formularz wniosku dotyczący finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawcy w ramach KFS wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej tutejszego urzędu pracy oraz w siedzibie PUP w Bytowie, pokój nr 14.

Przed złożeniem wniosku zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. (Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie - Zarządzenie nr 3/2018).

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, pokój nr 14 oraz  na stronie internetowej urzędu.

Osoby do kontaktu: Magdalena Tomaszewska, tel. 59 823 41 26 oraz Malwina Gierszewska, tel. 59 823 41 27.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, 17.04.2018

 


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.