Powrót

MUP Kielce - Organizacja staży

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-12-18

Miejski Urząd Pracy w Kielcach, mieszczący się przy ul. Karola Szymowskiego 6, informuje o terminach naborów wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Najbliższy nabór odbędzie się w dniach 13-17 stycznia.

Kolejne terminy naboru to:

  • 3 – 7 marca 2014 r.
  • 12 – 16 maja 2014 r.

O skuteczne ubieganie się o przyznanie pomocy mogą występować wnioskodawcy, którzy wywiązali się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z umów o zorganizowanie stażu.

Ogłoszenie dotyczy wniosków finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz w znacznej części ze środków w projekcie systemowym: „Możliwość – Umiejętności – Praca dla Kielczan”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym preferowane będą wnioski, w ramach których aktywizowane będą osoby  w szczególnej sytuacji na rynku pracy - zgodnie z artykułem 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • bezrobotni do 25. roku życia,
  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50. roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotni niepełnosprawni. 

Informacje o szczegółowych warunkach, jakie powinni spełniać organizatorzy stażu oraz kierowane na staż osoby bezrobotne zawarte są w „Zasadach naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego obowiązujących w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach od dnia 1 stycznia 2014 roku”.

Ponadto informujemy, iż maksymalny, wnioskowany okres stażu wynosi 6 miesięcy, a same umowy o zorganizowanie stażu nie będą przedłużane.

Prawidłowo wypełnione i kompletne druki wniosków należy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze urzędu w godzinach 7.30 – 15.00.

Aktualne druki wniosków wraz z zasadami można pobrać z Biura Obsługi Klienta oraz ze strony internetowej urzędu: www.mup.kielce.pl.

Osoby zainteresowane przybliżeniem sposobu wypełniania wniosków oraz ich rozpatrywania mogą przed każdym kolejnym naborem konsultować się z pracownikami urzędu w pokojach 60 i 61 (II piętro).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41 340 60 23 lub 41 340 60 28.

Uwaga! II i III termin naboru może ulec zmianie. W przypadku zmiany, aktualne terminy będą podawane na bieżąco na stronie internetowej urzędu.

Do pobrania:

Staż - wniosek 2014

Staż - kryteria 2014

Źródło: Przemysław Korczyński (Miejski Urząd Pracy w Kielcach), 10.01.2014.


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.