Назад

Wsparcie zatrudnienia, czyli o co najczęściej wnioskują pracodawcy do urzędu pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-05-20

Prowadzisz firmę i potrzebujesz pracownika? A może jesteś pracodawcą, który planuje podnieść kwalifikacje swojej kadry? Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, możesz korzystać ze wsparcia z powiatowego urzędu pracy.

Pracodawcy, którzy są zainteresowani pomocą z urzędu pracy, mają do wyboru refundacje lub dofinansowania wybierane w zależności od swoich potrzeb. Wiąże się to najczęściej z zatrudnieniem skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, a tego rodzaju działanie przynosi obopólne korzyści.

Jakie są najpopularniejsze dofinansowania wybierane przez właścicieli firm? Skupiliśmy się na trzech. Oto one.

 

Staż

Jeśli poszukujesz pracownika, ale nie masz pewności, czy sprawdzi się on na danym stanowisku, wybierz organizację stażu. Tym sposobem, przyuczając osobę bezrobotną do wykonywania odpowiednich prac w firmie, zyskujesz potencjalnego pracownika z praktycznymi umiejętnościami i to bez ponoszenia kosztów własnych (ewentualnym kosztem może być opłata związana z badaniami lekarskimi). Stażysta zachowuje status bezrobotnego przez cały okres odbywania stażu, a urząd pracy wypłaca mu w tym czasie stypendium stażowe. Jeśli do wniosku dołączasz deklarację zatrudnienia, to po zakończeniu stażu następuje podpisanie umowy. Jej forma oraz okres trwania powinien być zgodny z Twoją deklaracją. Koszty wynikające z zatrudnienia po stażu spoczywają już na Tobie.

 

Czytaj także: Prace interwencyjne

 

Wyposażenie stanowiska pracy

Chciałbyś stworzyć w swojej firmie zupełnie nowe stanowisko, ale nie masz odpowiedniego sprzętu? Wnioskując do urzędu pracy o refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zyskujesz środki na niezbędne maszyny i urządzenia, a dodatkowo urząd kieruje do Twojej firmy zarejestrowaną osobę bezrobotną. Podpisując umowę zobowiązujesz się do zatrudnienia tej osoby w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 24 miesięcy.

Powiatowy urząd pracy zwróci Ci koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (sprawdź aktualne kwoty).

 

Czytaj także: Wsparcie zatrudnienia osób do 30. roku życia

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jako pracodawca, który podąża za dynamicznie zmieniającą się gospodarką i chce podnosić kompetencje swojej kadry, masz możliwość ubiegania się z urzędu pracy o środki z KFS. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na kursy i studia podyplomowe, egzaminy zawodowe pracowników, a także na niezbędne dla nich badania lekarskie i psychologiczne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. Jako pracodawca możesz skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na takich samych zasadach, jak Twoi pracownicy.

Pamiętaj, aby przed złożeniem wniosku do urzędu zapoznać się z priorytetami wydatkowania środków KFS. Powinieneś spełniać choć jeden z nich, aby móc ubiegać się o wsparcie.

 

Czytaj także: Dofinansowanie wynagrodzeń osób w wieku 50+

 

Ważna informacja!  Zanim zdecydujesz się złożyć wniosek sprawdź, czy urząd pracy posiada aktualnie środki na wybrane przez Ciebie wsparcie. Informacje o terminach naborów oraz wzory dokumentów znajdziesz na stronie urzędu lub w jego siedzibie. Koniecznie zapoznaj się też z zasadami przyznawania dofinansowania w Twoim urzędzie.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Wsparcie z urzędu pracy a rozliczenie PIT
  Korzystałeś ze wsparcia finansowanego z urzędu pracy w 2022 roku? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - co warto wiedzieć?
  Którzy pracodawcy muszą utworzyć ZFŚS? Na co można przeznaczyć środki z Funduszu? Kto jest uprawniony do korzystania z należnych świadczeń socjalnych? Odpowiadamy.

 • Jak traktować pracowników, aby nie naruszać ich praw?
  Kodeks pracy gwarantuje pracownikom równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności nakazu równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Sprawdź, jakie przesłanki mogą świadczyć o dyskryminacji w zatrudnieniu, a kiedy „faworyzowanie” pracownika jest dopuszczalne.

 • Wsparcie z urzędu pracy a rozliczenie PIT
  Korzystałeś ze wsparcia finansowanego z urzędu pracy w 2022 roku? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Priorytety wydatkowania na 2023 rok
  Pracodawcy, którzy w 2023 roku planują podnieść kompetencje swoich pracowników, już teraz mogą zapoznać się z priorytetami wydatkowania środków KFS. Zostały one ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Łączna kwota, jaką urzędy przekażą do dyspozycji pracodawcom to ok 219 750 tys. zł.

 • Dofinansowanie wynagrodzeń dla domów pomocy społecznej (DPS)
  Domy pomocy społecznej (DPS) oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ) uzyskały nowe wsparcie w ramach zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy. Prześledziliśmy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie.

 • Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego [INFOGRAFIKA]
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.

 • Dodatek aktywizacyjny [INFOGRAFIKA]
  Sprawdź, w jakich przypadkach nie przysługuje dodatek aktywizacyjny.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy