Назад

Świadczenie honorowe, czyli dodatek specjalny dla stulatków

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-05

Stulatek jest osobą, która ukończyła 100 lat. Po przekroczeniu tej dostojnej granicy wieku, ZUS wypłaca specjalny dodatek, czyli świadczenie honorowe. Co należy zrobić, aby je otrzymać? Czy jest ono jednorazowe? Odpowiadamy.

Historia świadczenia honorowego, czyli specjalnego dodatku wypłacanego przez ZUS osobom, które ukończyły 100 lat, sięga 1972 r., kiedy to na podstawie decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów przyznano pierwsze takie świadczenia. Wówczas trafiły one do około 500 osób. Dla porównania w 2018 roku, ZUS wypłacił 1900 świadczeń honorowych i z każdym rokiem uprawnionych do „emerytury za wiek” przybywa.

Jako że świadczenia te traktowane są jako świadczenia w drodze wyjątku, o których mowa w art. 83 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy regulującej dodatek za wiek (Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r.). Jej celem jest unormowanie prawne wieloletniej tradycji szczególnego honorowania osób, które ukończyły 100 lat życia, w postaci przyznawania im świadczenia honorowego finansowanego przez budżet państwa.

 

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Wysokość świadczenia honorowego rośnie z każdym rokiem, jest bowiem uzależniona od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ukończenia przez przyszłego beneficjenta setnych urodzin. Stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Po tegorocznej waloryzacji świadczeń (w marcu 2024 r.) emerytura honorowa dla stulatków, przez najbliższe miesiące będzie przyznawana w wysokości 6246,13 złotych brutto. Taka stawka będzie obowiązywać do końca lutego przyszłego roku – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. W poprzednim okresie świadczeniowym, czyli między marcem 2023 r. a lutym 2024 r., każdemu uprawnionemu ZUS przyznawał 5540,25 zł brutto miesięcznie bonusowej emerytury. Zatem stawka tego dodatku wzrosła o ponad 700 zł - dodaje.

 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie honorowe?

Korzystne z punktu widzenia beneficjentów świadczenia honorowego jest to, że, aby

otrzymać taki dodatek wystarczy mieć 100 lat. I w większości przypadków nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów.

Są jednak osoby, które pomimo ukończenia 100 lat, aby otrzymać świadczenie honorowe muszą złożyć wniosek do ZUS. Sebastian Szczurek wyjaśnia:

Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku, bo nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia). Wniosek może oczywiście złożyć upoważniona do tego osoba, najczęściej członek najbliższej rodziny. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w obecności pracownika ZUS w jakiejkolwiek placówce Zakładu.

Warto dodać, że świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc, do końca życia, a raz przyznana kwota jest stała.

 

Szczegółowych informacji na temat świadczenia honorowego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS.

ZUS – Oddział w Opolu.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Świadczenie rehabilitacyjne – co warto wiedzieć?
  Pracownika, który pobiera zasiłek chorobowy obowiązuje limit czasowy. Zdarzają się sytuacje, że po jego wykorzystaniu, osoba otrzymująca takie świadczenie nadal, z powodu przedłużającej się choroby, nie może wrócić do pracy. Co wtedy? Rozwiązaniem może być świadczenie rehabilitacyjne. Podpowiadamy, komu ono przysługuje, jaka jest jego wysokość i co należy zrobić, by je otrzymać.

 • Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli wcześniejsza emerytura dla nauczycieli
  Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli emerytura przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, dotyczy nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach oświatowych, który urodził się po 1948 r. i spełnił określone warunki. Jakie? Co jeszcze warto wiedzieć o takim świadczeniu? Odpowiadamy.

 • Emerytura – kiedy złożyć wniosek?
  Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu możliwe jest złożenie wniosku o emeryturę. Warto jednak zastanowić się, kiedy to zrobić. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia. Co warto wziąć pod uwagę składając wniosek o emeryturę w ZUS? Odpowiadamy.

 • Odprawa emerytalna i rentowa
  Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

 • Waloryzacja rent i emerytur
  1 marca 2024 r. nastąpiła waloryzacja emerytur, rent oraz dodatków wypłacanych przez ZUS. Co ważne, podwyżka nastąpiła automatycznie, bez konieczności wnioskowania o nią. W 2024 r. świadczenia wzrosną o 12,12%.

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia
  Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy