Назад

Rozmowa o Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz wsparciu, które można w nich uzyskać [WYWIAD]

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-10

„Przebieg spotkania z doradcą zawodowym zależy w dużej mierze od potrzeb klienta oraz woli i chęci dalszej pracy nad sobą. Doradca zawodowy pokieruje tą rozmową, zaproponuje wykonanie badań kompetencji, predyspozycji zawodowych (jeśli zajdzie taka potrzeba), badania dotyczące strategii radzenia sobie ze stresem lub test wypalenia zawodowego” – mówi Dorota Bujnowska, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Na jakie wsparcie CIiPKZ mogą liczyć osoby szukające pracy lub chcące zmienić ścieżkę zawodową? Jak umówić się na spotkanie z doradcą i jak się do niego przygotować? Zachęcamy do lektury poniższej rozmowy.

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzonej 20 lat temu, czytamy o zadaniach centrów informacji i planowania kariery zawodowej i brzmią one dosyć zagadkowo. W naszej rozmowie chciałbym skupić się na praktycznych aspektach wsparcia udzielanego przez centra. Zacznę od pytania o to, kto może skorzystać z pomocy CIiPKZ? I czy jest to pomoc bezpłatna?

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej istnieją od ponad 20. lat (CIiPKZ w Białymstoku działa od 1999 r.) i z sukcesem realizują wsparcie różnych grup klientów w zakresie doradztwa zawodowego. Z pomocy Centrów mogą skorzystać osoby poszukujące pracy, pracujące - potrzebujące zmiany zawodowej, walczące z wypaleniem, osoby wybierające szkołę, kurs, studia (zainteresowane dalszym rozwojem zawodowym), potrzebujące ukierunkowania, wzmocnienia motywacji, potrzebujące porady w zakresie radzenia sobie z emocjami lub stresem. Wszystkie nasze usługi są bezpłatne.

Klientami Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej są również służby zatrudnienia, ponieważ to dla nich organizujemy szkolenia i wsparcie metodyczne.

 

W ww. ustawie czytamy, że Centra działają w wojewódzkich urzędach pracy. Czy w związku z tym, po wsparcie należy udać się wyłącznie do WUP, czy może są jeszcze inne miejsca, w których można je uzyskać? Jak to jest w Państwa przypadku, czyli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku?

W przypadku naszego województwa Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej istnieje tylko w WUP w Białymstoku. Niektóre urzędy mają filie lub odziały terenowe, w których takie Centra mogą działać.

 

Czy na spotkanie z doradcą trzeba się jakoś umówić, czy można przyjść z ulicy?

Na spotkania z doradcami zawodowymi w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku najlepiej wcześniej się umówić telefonicznie pod nr. 85 74 97 243 lub 85 74 97 244. Można również zapisać się na poradę zawodową poprzez formularz online, który mamy na stronie WUP pod adresem:

https://wupbialystok.praca.gov.pl/ (Umów się z doradcą)

https://wupbialystok.praca.gov.pl/zapisz-sie-na-porade-indywidualna/

Realizujemy takie spotkania z klientami w formie zdalnej, za pomocą aplikacji MS Teams, więc to klient po zapisaniu się na poradę, wybiera formę dalszego kontaktu, która jest najdogodniejsza.

 

Jak należy się przygotować do spotkania z doradcą w CIiPKZ?

Na spotkanie z doradca zawodowym należy być punktualnym, jak na każde inne spotkanie (np. z pracodawcą). Warto mieć ze sobą dowód osobisty. Jeśli mamy doświadczenie zawodowe, to warto przypomnieć sobie zajmowane stanowiska i czynności na nich wykonywane (ewentualnie przejrzeć zakresy  czynności), bo o tym na pewno, na którymś etapie będzie rozmowa. Jeśli mamy ukończone specyficzne kursy, szkolenia czy szkoły, to należy przypomnieć sobie daty ich ukończenia oraz wyuczone kierunki. Inne potrzebne do pracy narzędzia i dokumenty dostarczy już na rozmowie doradca zawodowy.

Jeśli wiemy, że spotkanie będzie dotyczyło poszukiwania pracy, a mamy już  przygotowane dokumenty aplikacyjne, to warto je zabrać też na spotkanie z doradcą zawodowym.

 

Jak wygląda spotkanie z doradcą zawodowym?

Spotkania indywidualne doradców zawodowych z klientami odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (ul. Pogodna 22) w miejscu i atmosferze zapewniającej poufność i bezpieczeństwo, najczęściej w osobnym pomieszczeniu. Jeśli klient nie może spotkać się z doradcą zawodowym osobiście, to zaproponujemy spotkanie online (w formie wideorozmowy). Przebieg spotkania z doradcą zawodowym zależy w dużej mierze od potrzeb klienta oraz woli i chęci dalszej pracy nad sobą. Doradca zawodowy pokieruje tą rozmową, zaproponuje wykonanie badań kompetencji, predyspozycji zawodowych (jeśli zajdzie taka potrzeba), badania dotyczące strategii radzenia sobie ze stresem lub test wypalenia zawodowego. Nie jest wykluczone, że zleci zdania do wykonania na następne spotkanie.

 

Czy jest to jedno spotkanie, czy cykl spotkań? Od czego to zależy?

Najczęściej jest to cykl spotkań, ale to klient decyduje o tym, czy chce dalej z tej pomocy korzystać. Osoby, które po pierwszym spotkaniu z doradcą zawodowym znajdują pracę, odpowiedni kierunek szkolenia lub rozwiązanie swojego innego problemu, czasem i tak kontynuują spotkania z doradcami, choćby po to, aby podzielić się swoimi sukcesami. Wiele osób jest bardzo pozytywnie zaskoczonych kompleksowością naszego wsparcia. A niektórzy wracają do nas po latach, z inną sytuacją zawodową.

 

 

Na czym polega wsparcie doradcy zawodowego? Czy pomaga np. przygotować dokumenty rekrutacyjne, przede wszystkim CV? Czy przedstawia oferty pracy, szkoleń? Czy pomaga wybrać ścieżkę zawodową?

Doradca zawodowy pomaga w rozwiązaniu problemu zawodowego, z którym klient do niego przychodzi. Istnieje wiele korzyści takiej współpracy. Doradca zawodowy pomaga:

 • poznać nasze predyspozycje i zainteresowania zawodowe,
 • wykonać badanie kompetencji interpersonalnych i osobistych (za pomocą Narzędzia do Badania Kompetencji), klient otrzyma wskazówki rozwojowe,
 • odkrywać mocne strony i talenty,
 • ustalić cele zawodowe, edukacyjne i zaplanować działania służące ich realizacji,
 • przygotować się do poszukiwania pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych,
 • stworzyć lub udoskonalić dokumenty aplikacyjne (CV i listy motywacyjny),
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 • w wyborze szkoły, kierunku studiów, szkolenia, przekwalifikowania czy zmianie zawodu,
 • przygotować się do opracowania biznesplanu i założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Czyli doradca w CIiPKZ udziela również porad w zakresie zakładania firmy? W jaki sposób?

Udzielamy porad zawodowych osobom przygotowującym się do zakładania firmy. Na zajęciach grupowych, dotyczących tematyki biznesplanu lub rejestracji działalności gospodarczej (bo takie prowadzimy), omawiamy podstawowe zagadnienia niezbędne do uruchomienia własnej działalności, takie jak formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, obowiązki wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, inne obowiązki przedsiębiorcy. Wiele osób jest zainteresowanych formami dofinansowania działalności gospodarczej. Jesteśmy w stanie podpowiedzieć takiej osobie, jak ubiegać się o dotację z Funduszu Pacy na założenie firmy lub jak skorzystać z innych inicjatyw (najczęściej projektów z funduszy europejskich).

 

Czy Centra Informacji i Planowania kariery Zawodowej w każdym WUP działają podobnie, czy jednak każdy ma swój wewnętrzny regulamin, dotyczący np. obsługi interesantów?

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w każdym WUP działają podobnie, ponieważ realizują zadania ustawowe z zakresu poradnictwa zawodowego. Standard obsługi klienta oraz wykorzystywane standaryzowane narzędzia są wspólne dla wielu Centrów. Ich działania mogą różnić się podejmowanymi inicjatywami czy organizowanymi wydarzeniami.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiał: Wojciech Napora

 

 

Dorota Bujnowska – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, doradca zawodowy, kierownik liniowy EURES.

 

 

Przydatne informacje z CIiPKZ w Białymstoku:

 

Kontakt do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku:

ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Tel. 85 74 97 244, 85 74 97 243, 85 74 97 241
Fax 85 74 97 209

biciz@wup.wrotapodlasia.pl

wupbialystok.praca.gov.pl

 

Zapisy na porady zawodowe: https://wupbialystok.praca.gov.pl/zapisz-sie-na-porade-indywidualna/

Zapisy na warsztaty: https://wupbialystok.praca.gov.pl/zapisz-sie-na-spotkanie-warsztaty/

Harmonogram warsztatów realizowanych w czerwcu 2024 r.: https://wupbialystok.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej/terminy-porad-grupowych-i-spotkan-informacyjnych

 

Kontaktu do innych Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej należy szukać na stronach internetowych najbliższych Wojewódzkich Urzędów Pracy. Wykaz Wojewódzkich Urzędów Pracy można znaleźć tu.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rozmowa o wsparciu EURES. Na co może liczyć osoba poszukująca pracy za granicą oraz pracodawca [WYWIAD]
  „Doradcy EURES dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy. Są to oferty od sprawdzonych pracodawców i sporadycznie zdarzają się takie nieprawidłowości, jak łamanie prawa pracy czy też łamanie przepisów dotyczących wynajmu mieszkań. Czasami występują niedomówienia, zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. W miarę możliwości, staramy się wyjaśniać takie kwestie. Zawsze słuchamy obu stron – i pracownika, i pracodawcy” – mówi Beata Chrościńska doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Więcej o działalności i wsparciu EURES w poniższej rozmowie. Zachęcamy do lektury.

 • Doradca zawodowy pomaga podjąć dobre decyzje [WYWIAD]
  „Młode osoby zapominają o tym, że na początku ich kariery to nie doświadczenie zawodowe jest kluczowe, bo nie mają go za dużo i pracodawca nie tego będzie od nich oczekiwał, tylko kompetencje miękkie. Warto o nich mówić, popierając je przykładami z życia szkolnego lub uczestnictwa w wolontariacie” – mówi Jolanta Drobiszewska, doradca zawodowy CEiPM OHP w Elblągu. W naszej rozmowie poruszyliśmy m.in. tematy dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, roli doradcy zawodowego oraz pracy za granicą. Zapraszamy do lektury.

 • Poszukiwanie właściwej ścieżki kariery [WYWIAD]
  „Na skończeniu studiów nie możemy się zatrzymać. Tu powinno być znane pojęcie kształcenia ustawicznego. Ciągle musimy się uczyć, dokształcać, aktualizować wiedzę, żeby nasza elastyczność na rynku pracy była większa. Pracodawcy oprócz wykształcenia stawiają na języki obce, gdzie angielski już przestaje wystarczać, a atutem jest, np. niemiecki, rosyjski czy hiszpański” – mówi Marcelina Wojno, kierownik Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku. W rozmowie o rynku pracy podjęliśmy, m.in. tematy szukania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, działalności biur karier oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zapraszamy do lektury.

 • To pisarstwo wybrało mnie cz. 2 [WYWIAD]
  W drugiej części naszej rozmowy ze znaną i lubianą pisarką Beatą Andrzejczuk rozmawialiśmy m.in. o plusach i minusach bycia pisarzem, o presji związanej z pisaniem dla dzieci, o tym jaka jest obecnie rzeczywistość początkujących pisarzy oraz jak odkryć w sobie pisarza. Zapraszamy do lektury.

 • To pisarstwo wybrało mnie cz. 1 [WYWIAD]
  „Czasem mam wrażenie, że pisarze tak bywają oceniani z boku, że siedzą w domu albo jeszcze lepiej przed letniskowym domkiem w wielkim ogrodzie i tak naprawdę nic nie robią. A to nie tak. To jest praca. Serio! Czasem, gdy kończę pisanie późno w nocy czuję się jakbym przerzuciła tonę węgla albo, że styki w mózgu mi dymią” – mówi pisarka Beata Andrzejczuk. W rozmowie z autorką wielu popularnych książek poruszyliśmy m.in. temat tego, jak jest postrzegany i jaki jest rzeczywiście zawód pisarza. Ponadto zapytaliśmy o typowy dzień pisarki oraz o powody i okoliczności wyboru takiej ścieżki zawodowej. Zachęcamy do lektury.

 • Zakaz konkurencji
  Zakaz konkurencji, umieszczony w odrębnej umowie lub zawarty bezpośrednio w umowie o pracę, ma celu ochronę wiedzy, pomysłu, doświadczenia i baz danych pracodawców przed pracownikami, którzy chcieliby wykorzystać to do celów własnej lub innej działalności. Co o zakazie konkurencji stanowią przepisy?

 • Doradca klienta dla osoby bezrobotnej
  Funkcję doradcy klienta w powiatowym urzędzie pracy może pełnić osoba zatrudniona w tej instytucji jako: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego czy też specjalista ds. programów.

 • Coaching zawodowy
  Brak satysfakcji z dotychczasowej pracy skłania czasem do refleksji nad naszą ścieżką kariery. Jedni potrafią samodzielnie odnaleźć swoją drogę, inni natomiast korzystają z pomocy profesjonalistów- coachów kariery. Jaką rolę pełnią i w jaki sposób wspierają rozwój zawodowy? Okazuje się, że w ostatnim czasie ten zawód zyskuje na popularności.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy