Назад

Profil zaufany – najwyższy czas, aby go założyć

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-08-01

Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.

Profil zaufany to narzędzie, za pomocą którego możemy potwierdzić swoją tożsamość podczas korzystania z usług elektronicznych. Działa on na zasadzie dowodu osobistego, który jest potrzebny podczas osobistych wizyt w urzędzie. Profil zaufany to nic innego, jak zestaw naszych uwierzytelnionych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia oraz PESEL.

Do czego się przyda?

Dzięki użyciu profilu zaufanego potwierdzimy swoją tożsamość oraz podpiszemy elektroniczne dokumenty. Co więcej, rozliczymy podatki, zalogujemy się na PUE ZUS, gdzie sprawdzimy stan naszych składek na ubezpieczenia społeczne, a mając dostęp do Internetowego Konta Pacjenta prześledzimy historię wystawionych recept i skierowań lekarskich. Profil zaufany to narzędzie, dzięki któremu na stronie biznes.gov.pl założymy, wznowimy lub zawiesimy działalność gospodarczą, a korzystając z praca.gov.pl złożymy wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca lub zarejestrujemy się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jak widać, zastosowań jest wiele i ciągle pojawiają się nowe.

Jak założyć profil zaufany?

Założenie profilu zaufanego może odbyć się przez potwierdzenie swojej tożsamości z wykorzystaniem:


•    konta internetowego w jednym z wyznaczonych do tego banków,
•    konta zaufanego Envelo,
•    dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowód) i czytnika NFC / aplikacji,
•    kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
•    rozmowy wideo z urzędnikiem,
•    wizyty w punkcie potwierdzającym w wyznaczonej placówce (również za granicą).

Jedna osoba może mieć tylko jeden ważny profil zaufany. Ma to związek z tym, że jest on przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL.

 

Czytaj także: Elektroniczna rejestracja w urzędzie pracy

 

Jak długo będzie ważny?

Profil zaufany jest ważny 3 lata od potwierdzenia wniosku. W dowolnym momencie można przedłużyć jego ważność logując się na stronie pz.gov.pl i wchodząc w zakładkę „Szczegóły profilu”.
Jeśli koniec ważności profilu zaufanego wypada w trakcie ogłoszonego stanu epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, wtedy jego ważność przedłużana jest automatycznie o czas trwania tego stanu.

Zmiana danych

Osoba, która zmienia nazwisko nie musi wprowadzać poprawek w swoim profilu zaufanym. Dane zmieniają się automatycznie zgodnie z rejestrem PESEL.

W przypadku zmiany numeru telefonu, konieczne jest wcześniejsze zalogowanie na swoim koncie w celu jego aktualizacji. Warto o tym pamiętać, ponieważ numer ten służy do odzyskiwania danych do logowania i uwierzytelnienia dwuskładnikowego.

Czytaj także: Jak korzystać z konta organizacji na praca.gov.pl?

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Profil zaufany.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 100).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Statusu bezrobotnego a wyjazd
  Jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i planujesz wyjazd? Sprawdź, co mówią przepisy!

 • Jakim składkom podlega osoba bezrobotna?
  Rejestrujesz się w urzędzie pracy? Sprawdź, jakim składkom będziesz podlegać.

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Przychód a rejestracja w urzędzie pracy
  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Wolontariat a status bezrobotnego
  Warunkiem posiadania statusu osoby bezrobotnej jest pozostawanie zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Czy bycie wolontariuszem pozbawia bezrobotnego tej gotowości? Sprawdź, czy bezrobotny może być woluntariuszem.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy