Powrót

Świadczenie rehabilitacyjne – co warto wiedzieć?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-21

Pracownika, który pobiera zasiłek chorobowy obowiązuje limit czasowy. Zdarzają się sytuacje, że po jego wykorzystaniu, osoba otrzymująca takie świadczenie nadal, z powodu przedłużającej się choroby, nie może wrócić do pracy. Co wtedy? Rozwiązaniem może być świadczenie rehabilitacyjne. Podpowiadamy, komu ono przysługuje, jaka jest jego wysokość i co należy zrobić, by je otrzymać.

Zasiłek chorobowy (finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) przysługuje m.in. pracownikom od 34. lub od 15. dnia (jeżeli pracownik ukończył 50. rok życia) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. 

Zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy może trwać:

 • do 182 dni,
 • do 270 dni, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą bądź przypada w trakcie ciąży, - do 91 dni po ustaniu ubezpieczenia.

Co w sytuacji, gdy pracownik po 182 dniach choroby, nadal nie może wrócić do pracy? Odpowiada Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego:

- Gdy upłynie maksymalny okresu pobierania zasiłku chorobowego, chory może starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Warunkiem jego otrzymania jest to, że osoba ubezpieczona wyczerpała okres pobierania zasiłku chorobowego i nadal jest niezdolna do pracy, jednak po świadczeniu rehabilitacyjnym ma szansę na powrót do aktywności zawodowej. O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS.

 

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Warunkiem otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego jest złożenie wniosku (ZNp-7) do ZUS. Samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy. Ponadto do wniosku dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnia lekarz oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10). OL-10 nie jest wymagany, gdy niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia lub gdy składany jest wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Okres, przez który można otrzymywać świadczenie

Zgodnie z przepisami świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane (jednorazowo lub w częściach) do czasu przywrócenia zdolności do pracy. Jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy.

Warto wiedzieć, że o tym, czy świadczenie rehabilitacyjne będzie przyznane jednorazowo, czy w częściach decyduje lekarz orzecznik, który wydaje orzeczenie. Możliwa jest więc sytuacja, w której początkowo świadczenie zostało przyznane na okres krótszy niż 12 miesięcy, a choroba nie ustąpiła. Wówczas można wnioskować o kontynuację świadczenia. 

 

Czytaj także: Choroba zawodowa – co warto wiedzieć?

 

Sebastian Szczurek dodaje:

- Po wydaniu orzeczenia przez lekarza orzecznika ubezpieczony ma prawo odwołać się od niego. Może to zrobić w ciągu 14 dni. Również w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia prezes ZUS ma prawo wnieść zarzut wadliwości. Jeżeli nie zostanie wniesiony ani sprzeciw, ani zarzut wadliwości, orzeczenie staje się prawomocne. Na jego podstawie ZUS wydaje decyzję.

 

Ile wynosi i od czego zależy wysokość świadczenia?

Na wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wpływ ma okres jego pobierania (90 dni to wyższe świadczenie) oraz to, czy osoba pobierająca je jest w ciąży. I tak, świadczenie rehabilitacyjne wypłaca się w wysokości:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli świadczenie pobierane jest w czasie ciąży. (W takim wypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciążę).

 

Kto nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom uprawnionym do:

 • emerytury,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 

Czytaj także: Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia

 

Warto dodać, że osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne nie może pracować ani w inny sposób dorabiać. Jakiekolwiek zajęcie zarobkowe jest równoznaczne z utratą tego świadczenia.

 

Szczegółowych informacji na temat świadczenia rehabilitacyjnego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dokumentacja pracownicza a zlikwidowany zakład pracy
  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i okresy składkowe są bardzo ważne. Nie zawsze jednak o nich pamiętamy lub nawet zdarza nam się je zgubić. Co w sytuacji, gdy zakład pracy, w którym kiedyś pracowaliśmy został zlikwidowany, a my nie mamy świadectwa pracy lub zaświadczenia o okresach odprowadzanych składek. Gdzie szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli wcześniejsza emerytura dla nauczycieli
  Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli emerytura przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, dotyczy nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach oświatowych, który urodził się po 1948 r. i spełnił określone warunki. Jakie? Co jeszcze warto wiedzieć o takim świadczeniu? Odpowiadamy.

 • Świadczenie honorowe, czyli dodatek specjalny dla stulatków
  Stulatek jest osobą, która ukończyła 100 lat. Po przekroczeniu tej dostojnej granicy wieku, ZUS wypłaca specjalny dodatek, czyli świadczenie honorowe. Co należy zrobić, aby je otrzymać? Czy jest ono jednorazowe? Odpowiadamy.

 • Komu przysługuje dodatek stażowy?
  Dodatek stażowy, nazywany również dodatkiem za wysługę lat, wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej, po przepracowaniu określonego czasu. Jaki staż pracy uprawnia do nabycia prawa do dodatku stażowego? Podpowiadamy.

 • Emerytura – kiedy złożyć wniosek?
  Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu możliwe jest złożenie wniosku o emeryturę. Warto jednak zastanowić się, kiedy to zrobić. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia. Co warto wziąć pod uwagę składając wniosek o emeryturę w ZUS? Odpowiadamy.

 • Odprawa emerytalna i rentowa
  Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

 • Waloryzacja rent i emerytur
  1 marca 2024 r. nastąpiła waloryzacja emerytur, rent oraz dodatków wypłacanych przez ZUS. Co ważne, podwyżka nastąpiła automatycznie, bez konieczności wnioskowania o nią. W 2024 r. świadczenia wzrosną o 12,12%.

 • Pracownik, czyli kto?
  Nie każde świadczenie pracy, na podstawie podpisanej umowy, sprawia, że mamy do czynienia z pracownikiem. Przepisy określają, kto w świetle prawa nim jest, a kto nie jest.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy