Powrót

Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-12-27

Martwisz się o ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia? Sprawdź, jak długo możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej!

Z bezpłatnej opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia mogą korzystać przede wszystkim osoby, które opłacają składkę zdrowotną, czyli osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące pracę w ramach umowy zlecenia. Prawo do bezpłatnej opieki medycznej mają również osoby zgłoszone do ubezpieczenia przez członków rodziny, np. współmałżonek. Dzieci mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców, nie dłużej jednak niż do 26. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki.

 

Utrata tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

Utrata tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego nie wiąże się z utratą prawa do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Jeszcze przez 30 dni od ustania stosunku pracy, umowy zlecenia lub po zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej przysługuje prawo do bezpłatnej wizyty u lekarza bądź bezpłatnego leczenia szpitalnego.

 

Czytaj także: Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?

 

Świadczenia z ZUS po ustaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

Przepisy przewidują również sytuacje, w których pomimo tego, że składka zdrowotna nie jest opłacana, bezpłatne leczenie jest możliwe. Dotyczy to osób, które po ustaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego pobierają świadczenia z ZUS. Prawo to przysługuje tylko w okresie pobierania np. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Po upłynięciu okresu ich przysługiwania, nie obowiązuje już prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z datą ostatniego dnia przysługiwania świadczenia traci się prawo do bezpłatnej opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia.

 

Ukończenie nauki a ubezpieczenie zdrowotne

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów. Natomiast studenci zachowują prawo do bezpłatnej opieki medycznej przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

 

Czytaj także: Zakończyłeś stosunek pracy? Sprawdź, kiedy powinieneś otrzymać świadectwo pracy

 

Ubezpieczenie zdrowotne a status bezrobotnego

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia rejestracji. Ubezpieczenie przysługuje każdej osobie bezrobotnej, niezależnie od tego, czy posiada prawo do zasiłku, czy nie.

Ubezpieczenie przysługuje przez cały okres figurowania w rejestrze osób bezrobotnych oraz przez 30 dni od daty wyrejestrowania.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego udziela Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym ze sposobów na doprowadzenie do ustania stosunku pracy, czyli pożegnania się z pracownikiem lub pracodawcą. O czym należy pamiętać składając wypowiedzenie? Jaki ma ono wpływ na zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiadamy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę – porozumienie stron
  Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Jednym z rodzajów rozwiązania umowy o pracę (ustania stosunku pracy) jest porozumienie stron. Co warto o nim wiedzieć? Czy można cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy w taki sposób? Co z zasiłkiem dla bezrobotnych po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron? Odpowiadamy.

 • Kto ma obowiązek uzasadnić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?
  Kodeks pracy przewiduje kilka sposobów rozwiązania stosunku pracy. Z inicjatywą wypowiedzenia umowy o pracę może wyjść zarówno pracownik, jak i pracodawca. Sprawdź, która ze stron ma obowiązek uzasadnić powód rozwiązania umowy o pracę.

 • Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy – komu przysługuje i ile wynosi?
  Jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego w ZUS, to możesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy lub uszczerbek na zdrowiu z powodu choroby zawodowej. Sprawdź, jakie obowiązują stawki.

 • Urlop wypoczynkowy – przydatne informacja dla pracowników
  Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, czyli osoby, która świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Nie może on zrzec się tego prawa ani przenieść go na inną osobę. Co jeszcze warto wiedzieć o urlopie wypoczynkowym?

 • Urlop bezpłatny – czy pracodawca może go odmówić?
  Urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów pracowniczych. Co w przypadku wykorzystania przez pracownika całej puli przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – 20 lub 26 dni? Ratunkiem może okazać się urlop bezpłatny, ale czy pracodawca musi wyrazić na niego zgodę? Podpowiadamy.

 • Zmiana warunków zatrudnienia na wniosek pracownika
  Pracownicy mają prawo do wnioskowania do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony. Kiedy takie prawo przysługuje i jakie obowiązki wobec tego ma pracodawca? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy