Powrót

Minimalne wynagrodzenie 2023

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-08-14

1 stycznia każdego roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wyjątkowo wzrasta dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca. Sprawdź ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

Minimalne wynagrodzenie to ustalona najniższa krajowa płaca, jaką pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

 

Dlaczego ustalane jest minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie, zwane „najniższą krajową”, odgrywa znaczącą rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek.

Kwota minimalnego wynagrodzenia ustalona w danym roku kalendarzowym wpływa również na inne świadczenia. Z płacą minimalną powiązane są np. odprawa w przypadku zwolnień grupowych, dodatek za pracę w nocy, wysokość oraz podstawa wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego.

Wysokość najniższej krajowej za pracę wpływa także na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez początkujących przedsiębiorców (stawki preferencyjne ZUS obowiązujące w ciągu pierwszych 24 miesięcy liczone są od postawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).

 

Czytaj także: Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł brutto. Kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. przypadła na 1 lipca. Od tej daty minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł brutto. Będą one (minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa) obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.

 

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – ile na rękę?

Płaca minimalna podawana jest w kwotach brutto. Ile otrzyma pracownik na rękę? Aby ustalić  faktyczną wysokość wypłaty, jaka wpłynie na konto pracownika, należy od kwoty brutto wynagrodzenia odjąć obowiązkowe składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek PIT. W rezultacie od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie netto na umowie o pracę wynosiło 2709,48 złotych. Z kolei stawka godzinowa na umowie zlecenia wynosiła 22,80 zł brutto, a więc na rękę pracownik otrzymywał 20 złotych. Od 1 lipca 2023 na umowie o pracę pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma około 2780 zł na rękę, a stawka godzinowa wzrośnie do 21 zł netto.

 

Czytaj także: Chcesz zatrudnić pracownika? Sprawdź, jakie koszty poniesiesz

 

Minimalne wynagrodzenie studenta do 26. roku życia

Pracodawca zatrudniający studenta lub ucznia poniżej 26. roku życia na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej nie musi odprowadzać za niego składek do ZUS na ubezpieczenie społeczne.

Dodatkowo pracownik lub zleceniobiorca do ukończenia 26 lat jest objęty zerowym PIT, co oznacza, że jest zwolniony z podatku dochodowego. Zerowy PIT dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz umowy zlecenia, bez względu na to, czy są uczniami lub studentami, czy nie.

W związku z powyższym student lub uczeń do ukończenia 26. roku życia, który wykonuje umowę zlecenia będzie otrzymywał ustaloną stawkę wynagrodzenia na rękę, bez konieczności pomniejszania jej o składki ZUS i podatek PIT.

Uwaga! Każda umowa o pracę rodzi obowiązek odprowadzania składek do ZUS, nawet jeśli zawarta jest z uczniem lub studentem poniżej 26. roku życia.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Jakie składniki wynagrodzenia wliczają się do „trzynastki”?
  Pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej uprawnieni są do otrzymania trzynastej pensji, tzw. trzynastki. Pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, a jeśli nie przepracował całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jakie elementy wynagrodzenia wliczają się do trzynastki? Podpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie 2024 r.
  Podobnie jak w 2023 r. pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała miejsce w styczniu 2024 r., a druga w lipcu 2024 r. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

 • Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?
  Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Czy pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Odpowiadamy.

 • Chcesz zatrudnić pracownika? Sprawdź, jakie koszty poniesiesz
  Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia oraz opłacania części składek ZUS. Podpowiadamy, jakie koszty ponosi pracodawca, a które składki finansowane są przez pracownika.

 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia a aneks do umowy
  Wysokość minimalnego wynagrodzenia zmienia się każdego roku. Czy w związku z tym konieczny jest aneks do umowy o pracę dla osób, które zarabiają najniższą krajową? Odpowiadamy.

 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Brak wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  Czy niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia na czas może być powodem rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia? Na co zwrócić uwagę i jakie przepisy Kodeksu pracy mają w tym przypadku zastosowanie? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy