Back

PUP Legnica - Zmiana okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Zmiana okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych mieszkańców powiatu legnickiego.

Od 01 stycznia 2024 r. zmianie uległ czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych zamieszkujących powiat legnicki.

Obecnie czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

  • 180 dni dla mieszkańców miasta Legnica
  • 365 dni dla mieszkańców powiatu legnickiego

Dla osób nabywających prawo do zasiłku od 1 stycznia 2024 r. czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosił:

  • 180 dni dla mieszkańców miasta Legnica
  • 180 dni dla mieszkańców powiatu legnickiego

Ponadto okres pobierania zasiłku będzie wynosił  365 dni dla  bezrobotnych, którzy:

  • są powyżej 50 roku życia i posiadają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez rejestrującego się  bezrobotnego,
  • samotnie wychowują  co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla mieszkańców na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku:

  • nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni
  • przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju okres pobierania zasiłku wynosi 365 dni

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 28 września 2023 r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów, przeciętna stopa bezrobocia na terenie Polski wynosi 5,1%, na terenie powiatu legnickiego 7,6% oraz na terenie miasta Legnicy 4,6%.

Informacje o aktualnych kwotach zasiłku dostępne w poniższym linku: https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/aktualne-wskazniki-32121
 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, 23.02.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.