Powrót

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-12-20

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie biegnącego wypowiedzenia umowy o pracę jest wynikiem decyzji pracodawcy i niesie za sobą możliwość odmowy dopuszczenia pracownika do świadczenia pracy. Pracodawca może również odwołać to zwolnienie, co będzie dla pracownika wiążące. Sprawdź, jakie obowiązki ma pracodawca oraz czy za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje wynagrodzenie.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może dotyczyć całego okresu wypowiedzenia, jak również jego części. Może zostać dokonane wraz z wypowiedzeniem lub w dowolnym momencie w okresie biegu wypowiedzenia.
 

Zgodnie z art. 362 Kodeksu pracy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy przez cały okres wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Co ważne, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może zostać dokonane przez pracodawcę niezależnie od tego, która strona wypowiedziała umowę o pracę. Zwolniony z obowiązku świadczenia pracy pracownik nadal pozostaje w zatrudnieniu.

 

Czytaj także: Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a obowiązki pracodawcy

Przepisy prawa pracy nie wymieniają żadnych przesłanek do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Decyzję o takim zwolnieniu podejmuje wyłącznie pracodawca. Nie musi on również uzasadniać swojej decyzji pracownikowi.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie odbija się na treści świadectwa pracy, dlatego pracodawca nie możne w nim wykazywać okresów faktycznego niewykonywania pracy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie jest równoznaczne z udzieleniem pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do wykorzystania przysługującego mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Jeśli jednak pracodawca zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy przed wykorzystaniem przez pracownika zaległego urlopu, to pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Pracodawca ma prawo ponownie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy i nie potrzebuje do tego zgody pracownika. Może również w tym okresie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 Kodeksu pracy.

 

Czytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę a wypłata wynagrodzenia

 

Wynagrodzenie w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Wysokość należnego wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop. Jeśli w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, za czas niezdolności do pracy przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, ponieważ nadal pozostaje w stosunku pracy.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nie ze wszystkich uprawnień rodzicielskich skorzysta jednocześnie matka i ojciec
  Kodeks pracy przewiduje liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Jednym z nich jest zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy rodzica wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia. Czy oboje rodzice mają prawo skorzystać z tego uprawnienia? Co w przypadku, gdy tylko jeden z nich jest zatrudniony? Podpowiadamy.

 • Umowa o pracę tymczasową a uprawnienia pracownicze
  Czym jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

 • Zadaniowy czas pracy - zasady
  Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Na czym polega i kto może pracować w takim systemie? Podpowiadamy.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników jest podstawową zasadą prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Podpowiadamy, jakie są przesłanki dyskryminacji oraz kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 • Przerwy w pracy
  Od czego zależy długość i ilość przerw w pracy? Czy czas odpoczynku zawsze wlicza się do wymiaru czasu pracy? Kto może skorzystać z dodatkowej przerwy? Odpowiadamy.

 • Praca zdalna – czy pracodawca musi wyrazić na nią zgodę?
  O możliwość wykonywania pracy zdalnie musi zawnioskować pracownik oraz otrzymać zgodę pracodawcy. W jakich przypadkach pracodawca może nie wyrazić zgody i odrzucić wniosek pracownika? Sprawdź!

 • Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
  Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika, jednak nie zawsze pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. Wyjątkową sytuacją jest okres wypowiedzenia pracownika. Co stanowi Kodeks pracy? Podpowiadamy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym ze sposobów na doprowadzenie do ustania stosunku pracy, czyli pożegnania się z pracownikiem lub pracodawcą. O czym należy pamiętać składając wypowiedzenie? Jaki ma ono wpływ na zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy